Jak studium probíhá

Vyberte si formu studia, která Vám nejvíce vyhovuje. Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, studentům tak poskytuje jedinečnou volbu, zda navštíví výuku osobně v sídle školy nebo z domova, kanceláře či jiného osobního prostoru. Jako druhou možnost nabízíme 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv. 

Průběh studia

1 rok

1

Výběr studijního programu a podání přihlášky

Následovat bude zaslání smlouvy, Všeobecných studijních podmínek a Organizačních pokynů ke studiu, kde se dozvíte všechny potřebné informace o tom, jak studium probíhá a obdržíte přístup do Studentské sekce a ke studijním materiálům.

2

Absolvování 2 semestrů s celkem 10 předměty vždy zakončené seminární prací

Tematická setkání studenty s lektory probíhají vždy v sobotu a neděli. Výstupem z každého předmětu je zpracování a úspěšná klasifikace seminární práce.

 
3

Vypracování závěrečné práce

Pokud Vaši závěrečnou disertační práci klasifikuje lektor jako vyhovující, studium tím úspěšně končí.

4

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce v historické budově pražského Rudolfina je již pouze krásnou slavnostní tečkou za úspěšným absolvováním Vašeho studia.

Časté dotazy týkající se průběhu studia

1

Jaký je rozdíl mezi klasickou (interaktivní) a online formou studia?

V případě živé/interaktivní formy studia budete mít neomezený přístup k veškerým živým přednáškám, které můžete navštěvovat osobně v sídle naší školy nebo si je pustit v reálném čase z pohodlí domova či Vaší kanceláře online. V případě online formy studia se živé výuky neúčastníte, nicméně budete mít všechny ostatní benefity, včetně záznamů výuky a aktuálních webinářů, které pro Vás jako naše studenty pořádáme, a dále přístup ke všem výukovým videím. V obou případech budete mít přístup do rozsáhlých online knihoven BOOKPORT a CODEXIS.

2

Čím je studium zakončeno?

Studium je zakončeno vypracováním závěrečné disertační práce (DP) a její úspěšnou klasifikací lektorem. Pokud Vaši DP klasifikuje lektor jako vyhovující, Vaše studium tím úspěšně končí. Pokud nejste s klasifikací DP ze strany lektora spokojeni, můžete požádat o obhajobu DP před zkušební komisí. Obhajoba DP před zkušební komisí je v ceně školného.

3

Kde a kdy se konají tematická setkání?

Živé přednášky, označované jako „Tematická setkání studentů s lektory“ (TS), se konají přímo v prostorách Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Protože jsme si vědomi Vaší pracovní vytíženosti a časové zaneprázdněnosti během pracovního týdne, probíhá výuka TS vždy v sobotu nebo v neděli, výjimečně pak v pátek odpoledne.

4

Kde jsou k dispozici materiály ke studiu?

Materiály ke studiu máte jako studenti k dispozici v našem studijním informačním systému, kterým je Studentská sekce. Ke každému předmětu je zde tzv. sylabus, ve kterém se dozvíte, co je obsahem a cílem daného předmětu, je zde uvedena doporučená literatura a také návrhy témat seminárních prací. Dále je ke každému předmětu k dispozici PPT nebo jiná prezentace, kterou lektor používá při výuce, a výukové video, které můžete kdykoliv a odkudkoliv zhlédnout.

5

V jakém jazyce probíhá studium?

Studium probíhá v českém jazyce. Seminární a disertační práce však můžete psát i v jazyce slovenském. Pokud studujete programy MBA Executive management a LL.M. International Business and Law, jsou vyučovány v anglickém jazyce a seminární práce (SP) a disertační práci (DP) k uvedeným programům píšete rovněž v anglickém jazyce.

6

Jaká jsou kritéria pro seminární práce?

Rozsahy seminárních prací (SP) jsou dány dle zvoleného programu: u BBA a LL.B. činí 8-12 normostran (NS), v případě programů MBA, LL.M., MSc. a MPA činí rozsah 12-16 NS a u doktorských programů DBA a LL.D. je to 16-20 NS. Každá seminární práce (SP) musí mít část teoretickou, která vymezí pojmy a směr SP. Podstatnou část seminární práce (SP) tvoří část praktická (analytická), ve které rozebíráte konkrétní praktický problém. Každá SP musí mít stanovený cíl a obsahovat závěry, k nimž jste dospěli. Podrobnosti stanoví Všeobecné studijní podmínky (VSP), které obdržíte společně se Smlouvou o studiu, a profesní Hand out DP.

7

Jak je to s literaturou ke studiu?

V průběhu studia máte zdarma přístup do online knihovny BOOKPORT, která obsahuje více než 50.000 odborných knižních titulů z oblasti managementu, marketingu a dalších manažerských disciplín, a dále do online knihovny CODEXIS, která obsahuje všechny platné a účinné právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů, judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu ČR, a všechny mezinárodní smlouvy ratifikované Parlamentem ČR. Do Studentské sekce budeme v průběhu roku 2022 dále doplňovat vlastní skripta od našich lektorů v elektronické podobě k Vašemu využití.

8

Mohu studovat, i když nemám vysokoškolské vzdělání?

Podmínkou k přijetí do námi nabízených profesních programů (vyjma programů BBA a LL.B.) je ukončené VŠ vzdělání alespoň bakalářského stupně. V případě, že nemáte VŠ vzdělání, je potřeba doložit příslušnou alespoň 3-letou praxi. V tomto případě bude od Vás vyžadováno předložení potvrzení od zaměstnavatele nebo doložení vlastní podnikatelské nebo jiné pracovní či manažerské činnosti na určitém postu ve Vašem oboru. Tyto dokumenty projdou následně schválením správní rady a ředitele ÚPPV. V případě jejich kladného vyhodnocení je pak vystaveno Rozhodnutí o přijetí ke studiu.

9

Jaké jsou možnosti přerušení studia?

Studium by mělo za normálního chodu věcí trvat 12-14 měsíců. Během této doby byste měli zpracovat a mít úspěšně klasifikovány všechny Vaše SP i závěrečnou disertační práci (DP). Smlouva o studiu však počítá s tím, že se na Vaší straně může během studia vyskytnout životní, rodinná či jiná svízel, která Vám na čas znemožní studovat. Ze závažných důvodů můžete proto studium přerušit až na 6 měsíců. Z tohoto důvodu stanoví Smlouva o studiu lhůtu k ukončení 1. semestru liberálně a ve Váš prospěch až na 10 měsíců a k ukončení celého studia až na dobu 20 měsíců.

10

Jaké jsou možnosti přeřazení do jiného programu?

Pokud během studia zjistíte, že by Vám více vyhovoval jiný profesní program, který naše instituce nabízí, můžete bezplatně požádat o změnu programu. Pokud máte již vyhotovenou část seminárních prací (SP) z aktuálně studovaného programu, lze některé z předmětů uznat. Povinně volitelné předměty Vám uznáme automaticky. V rámci pevně daných předmětů záleží při uznání na tom, zda se Vaše již úspěšně klasifikované seminární práce svým obsahem shodují s obsahem některého z předmětů, který je součástí Vašeho nově zvoleného programu. Záleží zde také na individuální dohodě s vedením školy, při které se Vám budeme snažit vyjít maximálně vstříc.

Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte často kladené otázky

Pozvánka na Den otevřených odveří

Registrovat se

Potkejte se s námi ve středu 10. 7. 2023

Vyplňte formulář a napište nám, kdy máte čas. 

Můžete si také domluvit Den otevřených dveří online prostřednictvím platformy Google Meet. (doba trvání videohovoru je přibližně 15-20 minut). Pro každého účastníka máme navíc připravený zajímavý bonus!

 

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.