Program MPA - Master of Public Administration

Cílem programu je nabídnout posluchačům specializovaný právní, odborný a manažerský servis zaměřený na základní problematiku státní správy a samosprávy a rozšířit a prohloubit odborné znalosti z vybraných oblastí veřejné správy. Osm z deseti modulů programu MPA poskytuje všeobecný rozhled i praktické zkušenosti počínaje právem samosprávných celků a správního práva, přes projektové řízení, evropské fondy, veřejnou správu EU, eGovernment, informační a komunikační technologie až po řízenou správu dokumentů. Novinkou programu jsou nezbytné znalosti z oblasti ochrany osobních údajů v dokumentech a ICT, povinností správců a zpracovatelů osobních údajů a práv subjektů údajů podle GDPR. Z několika desítek volitelných předmětů si lze vybrat dva z oblasti práva, managementu, marketingu a jiných odborností, včetně další specializace z oblasti GDPR.

Při přihlášení do 30. 6. 2024
od 79.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 30. 6. 2024

Přehrát video

Přínosy studia

Program je určen pracovníkům veřejné správy, obcí a krajů, kteří vykonávají nebo aspirují na vedoucí funkce

Získáte dokonalý právní a ekonomický přehled o aktuálních problematických okruzích při výkonu veřejné správy a samosprávy

Prohloubíte si odborné znalosti z vybraných oblastí veřejné správy - od územního vývoje a organizace veřejné správy po e-government a elektronické uchovávání dokumentů

Distanční studium programu MPA je šité na míru pracovně vytíženým zájemcům, víkendová lektorská setkání + samostudium z pohodlí domova

Studenti tohoto našeho MPA programu se mohou v případě svého zájmu účastnit výuky i z jiných programů (aniž by z toho plynuly další studijní povinnosti)

Studenti tohoto našeho MPA programu mohou zdarma navštěvovat naše odborné semináře pro veřejnost

Získáte osvědčení, diplom a mezinárodně uznávaný titul MPA a dále certifikát mezinárodní akreditační autority IES (Internatioal Education Society)

Získáte zdarma video a foto ze slavnostní promoce pro absolventy v překrásných historických prostorách Sukovy síně a Dvorany pražského Rudolfina

Průběh studia

1 rok

1

Výběr studijního programu a podání přihlášky

Následovat bude zaslání smlouvy, Všeobecných studijních podmínek a Organizačních pokynů ke studiu, kde se dozvíte všechny potřebné informace o tom, jak studium probíhá a obdržíte přístup do Studentské sekce a ke studijním materiálům.

2

Absolvování 2 semestrů s celkem 10 předměty vždy zakončené seminární prací

Tematická setkání studenty s lektory probíhají vždy v sobotu a neděli. Výstupem z každého předmětu je zpracování a úspěšná klasifikace seminární práce.

 
3

Vypracování závěrečné práce

Pokud Vaši závěrečnou disertační práci klasifikuje lektor jako vyhovující, studium tím úspěšně končí.

4

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce v historické budově pražského Rudolfina je již pouze krásnou slavnostní tečkou za úspěšným absolvováním Vašeho studia.

Oborové specializace

MPA Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

Cílem programu je nabídnout posluchačům právní a ekonomický servis speciálně zaměřený na základní problematiku státní správy a samosprávy a rozšířit a prohloubit odborné znalosti z vybraných oblastí veřejné správy.

MPA Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

Program je určen pro

pracovníky veřejné správy

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Hodnocení programu

4.7 / 5 Hodnotilo: 214 lidí

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

MPA

JUDr. Blanka Žáčková, MPA

Já pracuju ve veřejné správě 15 let, jsem JUDr. práv a ve veřejné správě se zabývám právem.
MPA

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, Ph.D., MPA

MPA

Ing. Michaela Matoušková, MPA

Starostka obce Řečany nad Labem
MPA

Ing. Anežka Mrázová, MPA

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - Hlavní metodik pro oblast práva výběru pojistného

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.