Školení a webináře pro firmy

Už 18 let pořádáme firemní kurzy a školení.

V oboru manažerského a právního vzdělávání jsme jedním z leaderů na trhu. Naši profesionální lektoři mají bohaté zkušenosti z praxe a v rámci svých školení pro Vás vždy reagují na aktuální požadavky práce, ať  již se jedná o novou legislativu či judikaturu nebo o nové trendy v oblasti managmentu či marketingu.

 

 

 

Kurzy na míru pořádáme vždy pro účastníky z jedné firmy. Vzdělávácí kurzy na míru dokážeme zacílit na různé oblasti a vždy vycházíme z aktuálních potřeb každého zadavatele. Jde o velmi efektivní způsob vzdělávání lidí.

 

 

 

 

1 – Firemní kurzy pro zlepšení komunikace

Ve firemních kurzech zaměřených na komunikaci si procvičíte důležitá témata:  

1

Základy přímé komunikace

2

Manipulace a jak se jí bránit

3

Komunikace změn

4

Krizová komunikace

5

Vedení a řízení lidí

6

Řešení a řízení konfliktních situací

7

Týmová komunikace a spolupráce s využitím strategických her

8

Management změn

9

Finanční management

10

Strategický management

11

Strategické analýzy

 

 

 

 

2 – Firemní semináře pro obchodní oddělení

Ve firemních seminářích pro obchodníky si procvičíte nejen obchodní dovednosti

1

Management obchodu

2

Jak sestavit a řídit obchodní tým

3

Jak vést firmu v době změn

4

Základy obchodních dovedností

5

Obchodní dovednosti pro pokročilé

6

Přesvědčování, argumentace, vyjednávání

7

Psychologie prodeje

8

Zákaznický přístup

9

Řízení vztahů se zákazníky

10

Prospěšné vyjednávání

 
 

 

 

 

3 – Firemní školení pro manažery

Na firemních školeních pro manažery zlepšíte tyto oblasti

1

Sebemotivace manažera

2

Motivace pracovního týmu

3

Sebeprosazení a sebeřízení (automanagement)

4

Work Life Balance

5

Stress management aneb Jak se bránit stresu

6

Prezentační dovednosti

7

Jak vést poradu

8

Jak kreativně komunikovat

9

Timemanagement 4.0

10

Osobní prezentace (Selfbranding)

11

Plánování a využívání času

12

Vedení a řízení lidí

13

Motivace pracovního týmu

14

Hodnocení výkonu – poskytování efektivní zpětné vazby

15

Delegování

16

Efektivní řízení porad

17

Jak si udržet kvalitní zaměstnance

18

Inovace a změna

19

Krizový management

20

Efektivní řízení týmu

21

Firemní kultura jako faktor vyšší výkonnosti

22

Firemní identita jako faktor vyšší výkonnosti

23

Leadership commercial

24

Leadership executive

 

 

4 – Firemní kurzy na projektové a procesní řízení

Ve firemních kurzech zaměřených na projektové a procesní řízení se naučíte:

1

Analýza procesů ve firmě

2

Projektové řízení

3

Kreativní myšlení při zadávání a řízení projektu

4

Optimalizace procesů ve firmě

 
 

 

 

5 – Firemní kurzy z oblasti marketingu

Ve firemních kurzech zaměřených na oblast marketingu se naučíte:

1

Jak nastavit a řídit značku (Branding)

2

Jak nastavit a udržovat PPC

3

Jak komunikovat firemní pozici na sociálních sítích

4

Digitální marketing

5

Politický marketing

6

Sportovní marketing

 
 

 

 

5 – Firemní kurzy z oblasti práva

Ve firemních kurzech zaměřených na oblast pracovního a korporátního práva se naučíte:

1

Novela zákoníku práce 2021

2

Výpověď z pracovního poměru aneb Jak se legálně zbavit nežádoucího zaměstnance a eliminovat rizika

3

Jak upravit vnitřní směrnice do souladu se zákonem

4

BOZP

5

Kurzarbeit

6

Testování, očkování a další opatření proti C-19 ve firemní praxi

7

Postavení a jednání statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců ve struktuře společnosti

8

Odpovědnost statutárních orgánů za vedení společnosti a za škodu

9

Odpovědnost vedoucích zaměstnanců za vedení společnosti a za škodu

10

Pokyny valné hromady a jejich závaznost a využitelnost při obchodním vedení společnosti

11

Uzavírání smluv

12

Střet zájmů

13

Souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance

 

 

 

 

 

Proč byste měli zaměstnancům dopřát firemní školení?

  • Pokud rostou zaměstnanci, roste i Vaše firma
  • posilování kompetencí zaměstnanců je v dnešní době nezbytností
  • bez kvalitních zaměstnanců neexistuje kvalitní firma
  • pro 82% lidí je při výběru zaměstnání klíčové mít možnost účastnit se firemního vzdělávání 
  • kvalitní „lidské zdroje“ jsou základem úspěchu
  • vyšší a střední management ocení firemní školení jako zaměstnanecký benefit
  • bez seberozvoje se v dnešní „změnové“ době neposunou Vaši zaměstnanci dále, a Vaše firma také ne

 

 

 

 

Školíme i online

Školení můžeme uspořádat přímo ve Vaší firmě. Poskytujeme však o online školení. Online vzdělávání šetří čas a díky moderním online platformám (ZOOM, Google Meet a další) umožňuje vést školení velice flexibilně a prakticky v jakýkoli čas, a to i po pracovní době. Běžně pořádáme pro naše klienty večerní webináře např. v čase 18-21 hod. nebo 18-20 hod. podle volby klienta.

 

 

 

 

Seminář / webinář na míru jen pro Vaši firmu?

Pokud jste si naší nabídky nevybrali, nevadí. Zavolejte nebo napište nám a sdělte nám vaše požadavky a představy, abychom Vám mohli sestavit školení na míru a pomoci Vaší firmě dosahovat lepších výkonů.

Potkejte se s námi ve středu 24. 4. 2023

Vyplňte formulář a napište nám, kdy máte čas. 

Můžete si také domluvit Den otevřených dveří online prostřednictvím platformy Google Meet. (doba trvání videohovoru je přibližně 15-20 minut). Pro každého účastníka máme navíc připravený zajímavý bonus!

 

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.