Ing. Jan Ondruš, MBA

Studium MBA jsem si vybral pro rozšíření znalostí v oblasti řízení zaměstnanců. Díky dobře zvolenému programu MBA jsem absolvoval 10 zajímavých tematických setkání a další 4 nepovinná tematická setkání doplňující tento obor. Možnost absolvovat další vzdělávací kurzy nad rámec studia hodnotím velmi kladně. Úroveň lektorů je na velmi vysoké úrovni a na první pohled je vidět, že to jsou profesionálové s rozsáhlými praktickými zkušenostmi.

V každé seminární práci jsem řešil díky získaným znalostem konkrétní problém ve společnosti, ve které pracuji. Mnoho z těchto řešení jsem již v praxi úspěšně realizoval. Výsledkem mého studia byla disertační práce, která do posledního bodu navrhuje řešení všech kritických situací, ke kterým dochází v naší organizaci. Konkrétní téma disertační práce bylo „Optimalizace výkonových a komunikačních procesů“.

Každý absolvovaný předmět nabízí další rozšíření vědomostí pomocí doporučených literatur světových nebo domácích autorů. Jejich četbu vřele doporučuji. Kromě disertační práce je studium ukončeno teoretickou zkouškou, při které student odpovídá na tři otázky ze tří různých tematických okruhů. Všechny otázky jsou navrženy tak, aby jejich zpracováním absolvent získal potřebné znalosti pro své profesní zaměření.

Studium na Ústavu práva a právní vědy doporučuji všem, kteří chtějí pracovat na svém profesním i osobním růstu. Velmi oceňuji vstřícný přístup školy při plánování realizace studia. Ve všech bodech mi vyšli maximálně vstříc a mohl jsem studium přizpůsobit svému profesnímu i osobnímu životu.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Leadership

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Ing. Roman Urban, Ph.D., MBA

Déhora Central Europe s.r.o., - CEO deputy/senior konzultant
MBA

Bc. Karel Dyntar, MBA

Vrátil jsem se do školy zhruba tak po 20 ti letech, do intenzivní školy.
MBA

Michaela Šarmanová, MBA

Marca CZ - Asistent výroby
MBA

Mgr. Jiří Štěpánek, MBA

Škoda Auto, a.s. - Koordinátor
MBA

Ing. Věra Galuszková, MBA

MBA

Ing. Oldřich Kubišta, MBA

Operations manager/ředitel provozu Cinema City Czech, s.r.o.
MBA

Mgr. Bc. Luděk Rezničenko, MBA

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - Interní auditor

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.