O institutu UPPV

Ústav práva a právní vědy je česká právní a manažerská škola zaměřená na poskytování manažerského profesního vzdělávání v rámci vzdělávacích programů MBA, BBA, LLM., DBA, MPA a MSc.. Obsah výuky jednotlivých programů vychází z nejnovějších andragogických poznatků v oblasti vzdělávání dospělých a je plně přizpůsoben pro časově velmi zaneprázdněné účastníky. Kvalitu našich profesních vzdělávacích programů a celé instituce zaštiťují prestižní akreditace a členství v mezinárodních asociacích dohlížejících na kvalitu vzdělávání. Výuku jednotlivých programů potom zajišťují špičkoví lektoři na vysoké odborné úrovni, kteří vynikají svými dlouholetými zkušenostmi.

Přehrát video

Základní informace

Tradice 20 let 

Více než 2 100 absolventů

Největší výběr vzdělávacích programů v ČR

Lektoři s praktickými zkušenostmi

Délka studia od 10 do 12 měsíců 

Prezenční a online forma studia  

98 % našich studentů nás doporučuje

Mezinárodní certifikace IES

Akreditace EADL

Jako první jsme v roce 2005 začali nabízet programy MBA zaměřené na právní disciplíny, jejichž studium probíhalo a probíhá výlučně v českém jazyce. K těmto právním specializacím (MBA Commercial Law) v průběhu roku 2010 přibylo nejprve MBA zaměřené na PR (MBA PR) a poté i MBA orientované na Řízení lidských zdrojů a personální management. V říjnu 2010 jsme pak otevřeli program MBA - Leadership a poté mnoho dalších specializací.

Ústav práva a právní vědy byl založen 21. května 2003 a od roku 2005 je akreditovanou vzdělávací institucí ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Akreditaci provádí Ministerstvo vnitra České republiky a je každé tři roky obnovována. Poslední proces jejího obnovení byl úspěšně završen v roce 2022.

Vedení školy

V čele Ústavu práva a právní vědy®, o.p.s. stojí správní rada, která je složena z 11 členů, jimiž jsou přední odborníci v oblasti práva a managementu. Výkonným orgánem UPPV je její statutární ředitel, na kvalitu výuky dohlíží předseda vědecké rady a zpětnou vazbu od studentů zajišťuje ombudsman.

Více informací

Lektorský tým

Lektorský tým Ústavu práva a právní vědy®, o.p.s. se skládá z kvalitních odborníků, z nichž se každý věnuje konkrétní oblasti daného vzdělávacího programu. Jedná se o špičkové profesionály s mnohaletou praxí, kteří působí ve velkých nadnárodních nebo tuzemských společnostech, a své zkušenosti a cenné znalosti předávají dále prostřednictvím výuky na univerzitách, vysokých školách a jiných vzdělávacích institucích.

Více informací

Akreditace a členství

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. je akreditován institucí The International Association for Distance Learning (IADL), která zajišťuje kvalitu distančního a on-line profesního vzdělávání v celosvětovém měřítku. Ústav práva a právní vědy, o.p.s. je držitelem akreditace od roku 2011. Akreditace se každý rok přehodnocuje a v případě úspěchu akreditačního procesu prodlužuje o 1 rok.

Více informací

Naše publikace

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. jako vědecká, manažerská a vzdělávací instituce má svoje vlastní nakladatelství a vydavatelství, s názvem Edice Právo a management, v němž vychází prestižní knižní tituly našich lektorů. Tyto tituly si můžete v knižní podobně zakoupit nebo objednat v síti českých knihkupectví s právní a manažerskou literaturou nebo přímo u nás.

Více informací

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.