Akreditace a členství

Akreditace

 
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. je držitelem prestižní akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou obdržel po úspěšném akreditačním řízení v souladu s ustanovením § 27 ve spojení s § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jako vzdělávací instituce pro obor „pro ředitele škol a školských zařízení. Na základě této akreditace poskytuje Ústav práva a právní vědy, o.p.s. vzdělávací program určený pro ředitele a další manažery základních, středních a vysokých škol a školských zařízení, po jehož absolvování obdrží úspěšní absolventi certifikaci pro daný obor, která je opravňuje k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování v programu Studium pro ředitele škol. Studenti i absolventi tohoto programu mají v návaznosti na tento program možnost ve zkrácené formě absolvovat vzdělávací program MBA pro ředitele škol a školských zařízení a obdržet titul MBA (Master of Business Administration) psaný za jménem. Číslo platné akreditace udělené Ústavu rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je MSMT-27852/2019-2-941 ze dne 3. 10. 2019.

 

Ministerstvo vnitra České republiky

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. je již několik let akreditován u Ministerstva vnitra České republiky v souladu s ustanovením § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., jako vzdělávací instituce pro obory právních, manažerských, marketingových a HR vzdělávacích programů, kterých je více než 20. Číslo akreditace Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. jako vzdělávací instituce akreditované rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky je MV-41972-3/VEG-2014. Akreditace Ministerstva vnitra České republiky vztahující se k jednotlivým vzdělávacím programům je obsahově zaměřena tak, že se co do předmětů výuky shoduje s obsahem profesních vzdělávacích programů MBA o oblasti managementu, marketingu, HR a dalších, a to zejména v oblasti modulů z veřejné správy jako vzdělávací program průběžného vzdělávání.

 

International Education Society

IES byla založena jako nástupnická organizace programu evropského společenství YOUTH. Tento program byl za řízení a s finanční podporou PHARE realizován v letech 1993-1996 jako společný projekt Velké Británie, Polska, Irska a České republiky. Program YOUTH byl koordinován centrálou OUVERTURE v Glasgow. V rámci programu YOUTH byla sledována problematika související s uplatňováním absolventů různých typů vzdělávacích zařízení na trhu práce. Výsledkem průzkumu bylo, mimo jiné zjištění, že jedním z hlavních nedostatků je absence mezinárodního dokladu-certifikátu, který svému držiteli umožní lépe se prosadit na mezinárodním, ale i tuzemském trhu práce a zaměstnavatelům poskytne kvalitní informace, které nejsou obsahem klasického vysvědčení nebo jiného osvědčení. Na základě tohoto poznatku byl připraven projekt Certificate. Hlavní činností IES je realizace projektu Certificate, v rámci kterého jsou posuzovány a certifikovány vzdělávací subjekty a jejich vzdělávací programy. International Education Society, Ltd. je registrována v Londýně pod registračním číslem 5209753. Klientské centrum a management IES sídlí v Brně v České republice (registrační označení oddíl A, vložka 17230). Ústav práva a právní vědy, o.p.s. poskytuje ve spolupráci s IES svým studentům mezinárodní certifikát IES jako doklad o úspěšném ukončeném studií profesních vzdělávacích programů BBA, MBA, DBA, LL.M: a MSc., které slouží jako mezinárodní průkaz kvality udělovaných profesních titulů, a je sám certifikovanou vzdělávací profesní institucí.

 

SGS ISO 9001

ISO 9001 je prestižní certifikát, který Vašim zákazníkům i potenciálním klientům říká, že společnost, která je jeho držitelem, dodržuje nejlepší systémové standardy pro zajištění vzdělávacích služeb v příslušné profesní oblasti a poskytuje příslib servisu té nejvyšší kvality. Touto prestižní výmarskou certifikací disponuje pouze několik nejvýznamnějších vzdělávacích institucí, mezi nimi i Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a jeho partnerské organizace European Business School SE. Certifikát garantuje absolutní transparentnost vzdělávací instituce pro její studenty, hodnotí interní procesy, vzdělávací programy vzdělávací instituce a znamená podstatné zvýšení důvěryhodnosti vzdělávací instituce a je jedním z hlavních indikátorů kvalitní vzdělávací společnosti. Ústav práva a právní vědy, o.p.s. je držitelem švýcarské certifikace SGS od roku 2011. Akreditace se každý rok přehodnocuje a v případě úspěchu akreditačního procesu prodlužuje o 1 rok. Aktuálně jsme obdrželi akreditační certifikát na rok 2015.

 

Kvalitní firma

Značka KVALITNÍ FIRMA-OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY je funkční procesní systém, ověřující kvalitu produktů a služeb na reálných zákaznících. Zajišťuje nezávislost, objektivitu a ověřitelnost referencí, díky podrobné Analýze spokojenosti zákazníků. Značka pomáhá firmám zlepšovat jejich firemní brand a jejich klientele garantuje odpovídající kvalitu. Jejím provozovatelem je společnost APC. Hodnocení za rok 2014 je pro naši instituci opět výborné a Vy si je můžete stáhnout zde.

Během listopadu 2016 realizovala společnost APC podrobný výzkum spokojenosti zákazníků Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. V průzkumu mohli absolventi studijních programů BBA, MBA, DBA, LL.M., MPA a MSc. a ohodnotit kvalitu našich služeb jako známkou od 1 (nejlepší)-5 /nejhorší). V analýze spokojenosti zákazníků jsme byli hodnoceni jako velice kvalitní firma s ratingem A+, certifikát Kvalitní firmy naleznete zde.

European Association for Distance Learning

Asociace EADL je prestižní asociace dohlížející na vysokou kvalitu distančního vzdělávání u vzdělávacích institucí. Cílem EADL je zvýšit kvalitu distančního vzdělávání a zaručit tak perfektní a bezchybný vzdělávací systém. EADL zaštiťuje soukromé vzdělávací organizace a instituce, všichni členové musí splňovat standardy kvality, které jsou v souladu s kodexem. Členství v EADL je proto považováno za záruku kvality vzdělávací instituce.

Členství

Vedle prestižních akreditací, které Ústav práva a právní vědy, o.p.s. získal od tuzemských veřejných a státních orgánů ministerstev, přestižních nadnárodních a mezinárodních institucí jsme dále partnery řady významných tuzemských i mezinárodních institucí, obchodních komor a profesních skupin. Kontakty s s nimi nám pomáhají růst a neustále inovovat naše vzdělávací programy. I proto patříme na českém trhu poskytovatelů profesních vzdělávacích programů MBA, BBA, LL.M. a dalších mezi absolutní špičku.

 

 

European Business School SE

European Business School SE je vzdělávací instituce, která poskytuje kvalitní manažerské vzdělávání v podobě profesních programů MBA, DBA, BBA a MPA, LL.M. a MSc. Studium je podpořeno švýcarskou certifikací SGS. European Business School SE je podobně jako Ústav práva a právní vědy, o.p.s. na mezinárodní úrovni akreditována akreditační autoritou The International Association for Distance Learning. Úzkou spolupráci na svých vzdělávacích programech zahájil Ústav práva a právní vědy®, o.p.s. s European Busines School SE v roce 2013. Synergickým efektem této oboustranně prospěšné spolupráce bylo a je další prohlubování kvality profesních vzdělávacích programů a posílení lektorského sboru o odborníky z obou institucí a v návaznosti na to i zvýšení prestiže profesních vzdělávacích programů.

 

Edinburgh Chamber of Commerce

Edinburgh Chamber of Commerce je anglosaská obchodní komora, jejíž hlavní činností je podpora obchodní komunity a aktivit vlastní podnikatelské sítě, kterou dnes tvoří přes 2000 zakládajících členů. Komora se snaží v první řadě upevňovat pozici svých členů a současně prosazuje jejich obchodní zájmy. Pomáhá společnostem profesně růst a prosperovat. Svým členům nabízí bezpočet obchodních příležitostí, interních akcí, kde lze rozšiřovat podnikatelské sítě či kontakty a utužovat tak vlastní business. Pro tyto účely využívá pestrou škálu benefitů, které pomáhají obchodu nejen v Británi či Skotsku, ale i na mezinárodní úrovni. Ústav je dlouholetým partnerem této prestižní oborové instituce.

 

The British Chamber of Commerce

The British Chamber of Commerce byla založena v roce 1997. Dnes ji tvoří na 300 prestižních společností reprezentující britskou podnikatelskou kulturu v České republice, mezi které patří velcí investoři stejně jako menší firmy. Komora má nadstandardní vztahy s ambasádou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Je členem COBCOE, skupiny britských obchodních komor v kontinentální Evropě (www.cobcoe.org.uk). BBC získala ocenění Chamber of the Year 2004 a byla vyhodnocena jako nejlepší britská komora v Evropě. Patří mezi největší propagátory aktivit v oblasti Corporate Social Responsibility. Ústav je partnerem této prestižní organizace od roku 2011 a využívá jejího know-how k nastavování světových standardů ve výuce profesních vzdělávacích programů.

 

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost. Posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Posláním HKČR je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Ústav je dlouholetým partnerem této prestižní oborové komory a využívá zkušeností jejích odborníků při realizaci svých vzdělávacích programů v oborech manažerských disciplin BBA, MBA a DBA a MSc.

 

Asociace institucí vzdělávání dospělých

Asociace institucí vzdělávání dospělých je profesní sdružení s tradicí od roku 1990, jehož cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích. Je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. AIVD ČR je zastoupena v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT a v řadě dalších komisí a výborů. Ústav práva a právní vědy, o.p.s. je dlouholetým členem AIVD a spolupracuje s AIVD na dalším zlepšování andragogického vzdělávání v České republice.

 

Česká manažerská asociace

Česká manažerská asociace je profesní sdružení, jehož posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli. Členství v této manažerské asociaci umožňuje manažerům zvyšovat jejich osobní a společenskou prestiž manažerské profese, seznamovat se s vládními návrhy zákonů předkládaných legislativě a osobní podíl na jejich připomínkování prostřednictvím ČMA, účastnit se na setkáních, seminářích a dalších aktivitách pořádaných ČMA ke zvyšování jeho profesionality, atd. Ústav je dlouholetým partnerem této prestižní manažerské organizace.

 

Česká marketingová společnost

Česká marketingová společnost je profesní organizace odborníků v oblasti marketingu. Individuálními členy České marketingové společnosti jsou někteří lektoři Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Ústav práva a právní vědy, o.p.s. je jejím kolektivním členem a partnerem již řadu let. Posláním ČMS je co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu v České republice. V současné době se zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových aktivit. Ústav práva a právní vědy, o.p.s. realizuje vzdělávací program MBA PR a Marketing, při jehož strukturaci a vývoji využívá zkušeností řady odborníky z řad ČMS.

 

Český Institut Interních Auditorů

Český institut interních auditorů (ČIIA) je profesní sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ČIIA je národním institutem mezinárodního institutu The Institute of Internal Auditors Inc., který vznikl v USA v roce 1941 a který dnes reprezentuje 90000 odborníků z více než 165 zemí. ČIIA byl přijat do Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA), která vyvíjí svou činnost od roku 1982 a v současné době sdružuje 33 zemí z Evropy a z regionu Afriky a Asie, přilehlého ke Středozemnímu moři, dohromady s více než 12 tisíci interními auditory. Ústav je dlouholetým partnerem této prestižní oborové instituce.

 

Česká společnost ekonomická

Česká společnost ekonomická (ČSE) je spolkem odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů. K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva roky pořádá bienální konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného shromáždění. Ústav je dlouholetým partnerem této prestižní oborové instituce.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.