Executive LL.D. Corporate Law

Profesně vzdělávací program LL.D. (Doctor of Laws) je nejvyšším stupněm profesního vzdělání v oblasti práva. Studium programu LL.D. je určeno zejména absolventům profesních studií LL.M., MBA, a MSc. a dále pro absolventy magisterského vzdělání 2. stupně (Mgr. nebo Ing.) s právní praxí nebo s alespoň 3 letou praxí na manažerské pozici. Studium je vhodné jak pro specializované právní profese, jako jsou advokáti či firemní právníci, tak pro manažery na vyšších pozicích, kteří se v praxi setkávají s řešením právních otázek zejména v oblasti korporátního práva či s řešením obchodních případů. Studium LL.D. je vrcholem profesního manažerského vzdělávání v oblasti práva a managementu a jeho cílem je další rozvoj právních znalostí právníků a manažerů.

ID: LLD-01-11-485

Při přihlášení do20. 5. 2024
od 95 900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Nabídka platí do 20. 5. 2024

Přehrát video

Přínosy programu

Studijní program LL.D. Executive Corporate Law je zaměřen na problematiku korporátního práva a jeho přímé návaznost na podnikání. Jeho výuka probíhá na naší škole od roku 2005 a je v České republice unikátní.

Titul LL.D. je udělován po úspěšné obhajobě závěrečné práce. Udělení titulu je velice prestižní záležitostí. Vedle titulu LL.D. získáte dále uznávaný mezinárodní certifikát IES (International Education Society)

Studium LL.D. vychází z modelu výuky na Universiry of Cambridge, který je odvozen z britského systému vysokoškolského vzdělávání a podporuje nezávislé myšlení studentů založené na teoretických znalostech, vyhledávání informací a logické argumentaci.

Studium je členěno do tří semestrů, po 4 tematických celcích, které vedou erudovaní odborníci z praxe. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce, která by měla být originálním projektem studenta zaměřeným na řešení jím vybrané praktické otázky z oblasti práva nebo managementu.

V případě svého zájmu se budete moci účastnit výuky i z jiných programů (aniž by z toho plynuly další studijní povinnosti). V případě svého zájmu budete moci dále zdarma navštěvovat naše odborné semináře pro veřejnost.

Daňové zvýhodnění studia spočívá v tom, že Váš zaměstnavatel může studium uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců (§ 24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů). Pro zaměstnance se jedná o příjem, který je podle zákona v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele, osvobozen od daně z příjmu.

Chci nejlepší cenu

Školné

Prezenční studium

hrazeno 1 splátkou

99 900 Kč

Akce

Online studium

hrazeno 1 splátkou

95 900 Kč

Zobrazit všechny možnosti financování

Harmonogram studia

Poslechněte si, jak o programu hovoří jeho garant.

JUDr. Karel Havlíček

Garant programu

Lektor a garant programů LL.M. Ústavní právo a politologie a Executive LL.D. Corporate Law. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde po absolutoriu od roku 1973 působil jako asistent a poté odborný asistent na katedře správního práva. Od roku 1979 pracoval v Československé televizi.

Detail garanta

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

Ceník školného

Prezenční studium Online studium
Akce:

Celé studium (hrazeno 1 splátkou)

99 900 Kč

Přihlásit se
Akce:

Studium na splátky (možnost až 4 splátek)

105 900 Kč

Přihlásit se
Akce:

Studium ve dvou (hrazeno ve 2 splátkách)

92 900 Kč

Přihlásit se

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč.

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky. 

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč. (Platí i pro online studium)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.