Mezinárodní certifikace IES

Absolventi Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. obdrží po úspěšném ukončení studia jejich profesního programu mezinárodní certifikát od nadnárodní společnosti International Education Society (IES). Tato certifikace je významným benefitem studia, neboť z vícero mezinárodních certifikačních autorit je to právě IES, jehož certifikace je považována za mezinárodně akceptované uznání profesního titulu jak v rámci členských Evropské unie, tak v rámci transatlantického prostoru. Udělený profesní titul tak pro Vás touto certifikací získá další významnou přidanou hodnotu. Studujte i Vy a přidejte se k úspěšným.

International Education Society

 

 

Mezinárodní certifikace profesního vzdělání. Pracovní příležitosti. Seberealizace. Úspěch.

 

 

Certifikát IES jako profesní benefit

Významným benefitem studia na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. je, že jako úspěšní absolventi obdržíte (samozřejmě vedle diplomu s příslušným profesním titulem) Mezinárodní certifikáty IES, který je celosvětově akceptován. IES dosud vydala přes 100.000 mezinárodních certifikátů, které jejich držitelé uplatnili nejen v evropských zemích, ale i v USA, Kanadě, Austrálii či v asijských zemích. Působnost a platnost certifikátu IES je zárukou kvality absolvovaného profesního vzdělání a vahou své autority osvědčuje udělený mezinárodně uznávaný profesní titul. 

 

Validita certifikátu IES

Mezinárodní certifikáty IES jsou vydávány od roku 1997 a za tu dobu získaly na globálním trhu práce významnou pozici. Certifikát doplňuje informaci o kvalitativní úrovni vzdělání na Ústavu práva a právní vědy a dává mu mezinárodní pečeť. Přílohou certifikátu je „Profil absolventa“, což je výpis klíčových kompetencí, které absolvent za dobu profesního studia na Ústavu práva a právní vědy získal. Certifikát je vydáván v angličtině a češtině. Certifikát IES deklaruje před soukromými korporacemi v zahraničí i před orgány státní moci kompetenci jeho držiteli v daném oboru, jakož i oprávnění užívat profesní titul, který byl držiteli certifikátu IES udělen v zemi původu.

 

 

Mezinárodní certifikace ICI

 

 

 

Prestiž. Kvalita. Konkurenční výhoda. Jedinečnost. Mezinárodní hodnocení.

 

Osvědčení o projektu 

IES certifikuje vzdělávací instituce a jejich studijní programy. Výsledkem procesu certifikace je instituci přiděleno hodnocení, které jasně deklaruje její kvalitu. Hodnocení je pravidelně aktualizováno. Jedinečným výstupem certifikace vzdělávací instituce je mezinárodní certifikát udělený jejím absolventům. Každý absolvent, který absolvoval certifikovaný studijní program, má nárok na získání certifikátu. Mezinárodní certifikační institut (ICI) byl založen v roce 2019. Ve stejném roce byl propojen s Mezinárodní vzdělávací společností (IES). ICI a IES implementují společný projekt ertifikátů. Certifikované instituce jsou oběma společnostmi automaticky certifikovány. Hlavním výstupem certifikace ICI je také certifikát pro absolventy. Certifikát ICI popisuje především profesní kompetence, praktické znalosti a zkušenosti absolventa. Absolventi certifikovaných institucí obdrží oba certifikáty standardně. Kombinace certifikátů posiluje jejich postavení a význam na mezinárodním i domácím trhu práce.  

 

 

Kontakt a podmínky 

V případě, že máte zájem o certifikaci Vašeho profesního vzdělávání, kontaktuje studijní oddělení Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. na e-mailu cps@ustavprava.cz. Certifikát vydáváme pouze absolventům profesních programů, které byly realizovány Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. v jím vypsaném profesním programu po daný kalendářní rok studia. Vydání certifikátu pro úspěšné absolventy Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. není zvláště zpoplatněno a veškeré náklady na jeho certifikaci absolventa jsou již součástí školného.

Potkejte se s námi ve středu 15. 5. 2023

Vyplňte formulář a napište nám, kdy máte čas. 

Můžete si také domluvit Den otevřených dveří online prostřednictvím platformy Google Meet. (doba trvání videohovoru je přibližně 15-20 minut). Pro každého účastníka máme navíc připravený zajímavý bonus!

 

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.