Benefity studenta

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování profesního studia MBA či LL.M: na ústavu práva a právní vědy, o.p.s. získalo lepší pracovní uplatnění. Po absolvování studia získáte nejen titul MBA, BBA, LL.M, MPA, MSc. či (v případě doktorského studia) DBA / LL.D., ale také mezinárodní certifikát IES, který zlepší Vaše postavení na trhu práce a je jako průkaz o dosaženém profesním vzdělání uznatelný v zahraničí.

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí. Zejména zahraniční nadnárodní obchodní korporace uznávají dosažené profesní vzdělání MBA či LL.M. jako osvědčení potvrzující schopnost absolventa zastávat řídící manažerské pozice ve středními vrcholovém managementu.

Úspěšný absolvent získá prestižní mezinárodní titul MBA / LL.M.. Absolventi studia MBA či LL.M. tak získávají náskok před ostatními odborníky v jejich oboru. Titul MBA se píše za jménem a nepřekrývá dříve případně dosažený titul BBA a oba tituly se za jménem nositele uvádějí zvláště. Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodně uznávaný certifikát IES. Vzdělávací programy MBA a LL.M. jsou pořádány společně s European Business School SE a vedle diplomu o udělení mezinárodně uznávaného titulu MBA či LL.M. obdrží úspěšní absolventi dále mezinárodně uznávaný certifikát IES (International Education Society). Mezinárodní certifikát IES (International Education Society) je absolventům certifikovaných subjektů vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. je vědecká a vzdělávací instituce, která poskytuje největší nabídku manažerských studijních programů v České republice. Z naší nabídky si vyberete program, který j pro Vás vhodný a nejlépe odráží cíle, kterých chcete kariérně dosáhnout. I po úspěšném ukončení studia jsme s Vámi v kontaktu a můžete se účastnit našich akcí.

Obdržíte přístup do unikátního knižního systému BOOKPORT, který obsahuje odborné manažerské tituly z nakladatelství GRADA Publishing, a dále přístup do právního systému CODEXIS nakladatelství ATLAS Consulting, který obsahuje odborné tituly z oblasti práva. Jejich 100% a neomezené využití je zahrnuto v ceně studia.

Lektoři ÚPPV pravidelně publikují odbornou literaturu z nejrůznějších oborů, kterou našim studentům poskytujeme zdarma. Ostatní literatura je pro studenty ÚPPV za zvýhodněnou cenu.

V rámci programů má každý student možnost zvolit si až 5 seminářů dle vlastního výběru. Vyberte si předměty, které Vám rozšíří znalosti v oblasti Vaší profesní specializace.

Pro ambiciózní studenty máme připravenou slevu 30 % na další semináře, kterými by si chtěli rozšířit a prohloubit své znalosti z oblastí nad rámec studijního programu.

Pokud byste běhěm studia potřebovali poradit ohledně právních záležitostí či si pořídit literaturu nad rámec studijního programu, máte na tyto služby slevu 20 %.

Velkým přínosem pro Vaši budoucí kariéru jsou i tématická setkání s odborníky či profesionály z oboru. Využijte této příležitosti a přijďte si poslechnout reálné případy z praxe.

Distanční forma a doba studia pouze 12 až 14 měsíců je skvělou volbou pro zaměstnané, kteří si chtějí zlepšit své postavení na trhu práce.

Profesní programy MBA a LL.M. nabízíme ve 2 formách, a to tzv. 1/ MBA/LL.M. Interaktiv vs. 2/ MBA/LL.M. online. Studenti MBA/LL.M. Interaktiv mají možnost se účastnit „živé“ výuky, tedy tematických setkání studentů s lektory. MBA/LL.M. online studujete s pomocí studijních materiálů, které máte k dispozici ve Studentské sekci, rozsáhlé e-knihovny BOOKORT a CODEXIS, a dále s pomocí výukových videí a záznamů z TS a z webinářů. Více informací k Formě studia najdete na podstránce Forma studia MBA a LL.M.

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

MBA

Mgr. Jiří Štěpánek, MBA

Škoda Auto, a.s. - Koordinátor
LL.M.

JUDr. Petr Toman, LL.M.

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
MBA

Michaela Šarmanová, MBA

Marca CZ - Asistent výroby
MBA

Bc. Michal Manďák, MBA

Česká pojišťovna a.s. - Key Account Manager absolvent programu MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví
MBA

Ing. Zuzana Věšínová, MBA

Pro studium jsem se rozhodla po tříleté praxi ve finančním poradenství. Zaujalo mě, že obsah studia perfektně korespondoval s náplní mé práce.
LL.M.

Mgr. Klára Šperlingová, LL.M.

Krajský úřad Pardubického kraje - právník odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje
MBA

Ing. František Laušer, MBA

Facility Manager v oblasti nemovitostí

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.