Webináře

Milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé, všichni příznivci managementu a práva, jako obecně prospěšná společnost nabízíme svým studentům a absolventům kvalitní webináře zdarma, a rozhodli jsme se je nabízet i Vám. Konají se až na výjimky vždy ve čtvrtek od 18 do 20 hodin, aby co nejméně narušovaly Váš osobní time management a mohli jste si je po práci zaslouženě užít z pohodlí Vašeho domova. Prohlédněte si seznam našich webinářů, které jsme pro Vás připravili na nejbližší období a přihlaste se online. Těšíme se na Vaši účast a na diskusi o praktických tématech či výzvách z Vašeho businessu.

Proběhlé semináře

Archiv seminářů

WEBINÁŘ: Vznik a skončení pracovního poměru - problémy a judikatura

Oblast vzniku a skončení pracovního poměru patří k nejdůležitějším ustanovením v zákoníku práce. Citelně se dotýkají zaměstnanců a stanoví řadu povinností zaměstnavatelům. V semináři vysvětlíme problémy, které se v praxi zaměstnavatelů v současnosti vyskytují a uvedeme jejich správné řešení v kontextu s příslušnou aktuální judikaturou.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

15.05.2024
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEEBINÁŘ: Jaká je role prezidenta v ústavním systému ČR?

ZoomPostavení prezident ČR není ve srovnávací perspektivě z hlediska ústavně zakotvených pravomocí. neobvyklé. Nicméně tradiční autorita a prestiž spojována s prezidentským úřadem doplněná v nedávné době o přímou volbu činí prezidenta výjimečným aktérem, jehož moc zdaleka nelze vystihnout pravomocemi stanovenými ústavou a zákony.

doc. Miloš Brunclík, Ph.D.

Politolog, v rámci komparativní politologie se zaměřuje na parlamentní a poloprezidentské režimy, moderní politické strany, stranické systémy a úřednické vlády, je autorem několika knih a řady odborných článků v domácích i zahraničních politologických časopisech. Na Ústavu práva a právní vědy přednáší od roku 2022.

30.05.2024
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.