Webináře

Milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé, všichni příznivci managementu a práva, jako obecně prospěšná společnost nabízíme svým studentům a absolventům kvalitní webináře zdarma, a rozhodli jsme se je nabízet i Vám. Konají se až na výjimky vždy ve čtvrtek od 18 do 20 hodin, aby co nejméně narušovaly Váš osobní time management a mohli jste si je po práci zaslouženě užít z pohodlí Vašeho domova. Prohlédněte si seznam našich webinářů, které jsme pro Vás připravili na nejbližší období a přihlaste se online. Těšíme se na Vaši účast a na diskusi o praktických tématech či výzvách z Vašeho businessu.

Proběhlé semináře

Archiv seminářů

WEBINÁŘ: Vznik a skončení pracovního poměru ve světle soudních rozhodnutí

Oblast vzniku a skončení pracovního poměru je nejkomplikovanější oblastí zákoníku práce. K této problematice byla vydána řada soudních rozhodnutí, včetně Nejvyššího a Ústavního soudu. Problematičnost ještě znásobil nový občanský zákoník zavedením nových pojmů, které se v personální praxi používají. Seminář je zaměřen na úskalí této problematiky, správné používání příslušných institutů i na metodickou pomoc zaměstnavatelům.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

10.02.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: 4 Level Thinking

Jsou chvíle, kdy černobílé vidění světa je užitečné. Občas je třeba jasně rozlišit dobro a zlo, například. Ale pro úspěšné vedení lidí a řešení rozmanitých výzev businessu je dobré mít širší repertoár. A přesně o tom je tento webinář. Budeme diskutovat 4 úrovně myšlení a kdy a jak je aplikovat. Vše budeme diskutovat a procvičovat na příkladech během tohoto webináře.

Ing. Miroslav Focht, MBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

24.02.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška
Oblíbené!
10.03.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Psychologie vyjednávání

Obchody se primárně neuzavírají mezi firmami, ale mezi lidmi. Proto se v tomto modulu budeme zabývat psychologií a technikami obchodní interakce , budování pozitivnívh emocí. Budeme diskutovat na konkrétních případech, kdy používat open ended questions a kdy closing questions. Detailně si probereme jednotlivé faze vyjednávaní z našeho i klientova pohledu a překážky, které nás mohou potkat a jak je překonávat. Budeme diskutovat, jak prezentovat Value proposition a vzbudit zájem zákazníků a nebavit se jen o ceně. Jak vždy říkal můj šéf a přítel Roy Twite , IMI plc CEO: “If you are not selling on differentiation, you are selling on price”. Skutečný business man/woman nejde prodávat cenou a nezávazně konverzuje pouze s přáteli. Jde uzavřít business

Ing. Miroslav Focht, MBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

24.03.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Techniky a efektivita manažerské komunikace

Učíme ve firmách manažery techniky pro vedení lidí? Leadership, postupy úkolování, delegování, principy motivace, nebo důležitost návrhů a manažerské argumentace? Určitě jde o potřebné i účinné nástroje manažerské praxe. Úspěch toho však stojí na úrovni dovednosti komunikace. Umí manažer skutečně „prodat“ - ve smyslu prosadit svůj názor tak, aby ho druhý „koupil“ a tedy přijal za své? Pojďme se v tomto webináři podívat na několik principů „jak“ zesílit dopad komunikace v některých konkrétních manažerských situacích.

Mgr. Hana Ondráčková

Jako HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností. Od roku 2021 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy.

31.03.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘE: Hodnocení zaměstnance ve firmách – teorie vs. praxe

Hodnocení? V některých firmách trefně využívaný nástroj a v jiných - buď ryze formální, nepopulární a tím – i podceňovaný manažerský krok. V tom druhém případě se firma připravuje o důležitý nástroj pro vedení a motivaci lidí a manažer v týmu ztrácí nasazení a výsledky. Proč? Když si uvědomíme klíčové faktory vnitřní motivace lidí (aspoň těch orientovaných na výkon), půjde velmi často o samotný smysl práce. V rámci webináře se podíváme, jak orientaci na výkon a smysl práce u lidí podpořit.

Mgr. Hana Ondráčková

Jako HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností. Od roku 2021 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy.

07.04.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Leadership Essentials I

PART 1

Leadership je dnes módní slovo, ale co to opravdu je? Pojďme prodiskutovat všechny aspekty. Co je to poslání? Jaké jsou typy leadershipu a kdy je použít? Co odlišuje Baťu od Krejčíře? V čem 4 Level Thinking rozšíří vaši paletu leadershipu? Jaké jsou kompetence leadershipu a jak si stojíte vy? Co je to Licence to Lead a jak ji získat? Jak si vybudovat váš autentický styl leadershipu, který bude fungovat? Vše budeme diskutovat a procvičovat na příkladech a videích v tomto programu.

Ing. Miroslav Focht, MBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

28.04.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Dovolená 2022 – problémy a jejich řešení

Hlavní období dovolených je před námi. Již druhým rokem se bude používat její nová právní úprava, která nabyla účinnosti 1. ledna 2021. Pro zaměstnance přináší celou řadu nových a výhodných ustanovení, zaměstnavatelům naproti tomu vznikly některé problémy při posuzování sporných situací. V našem semináři uvedeme řadu otázek, které se s v praxi nejčastěji vyskytují a vysvětlíme jejich řešení.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

05.05.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Leadership Essentials II

Ve webináři Leadership Essentials 1 jsme prodiskutovali rozdíly mezi transformačním a transakčním leadershipem a použití těchto stylů v praxi. V tomto pokračování se zaměříme na kompetenční modely leadershipu, kde si budeme definovat nezbytné schopnosti (skills), které leader musí mít. Na to navážeme tím, co teprve ze schopného manažera skutečného leadera. A to je filosofický a etický rámec leadershipu. Vše budeme diskutovat a procvičovat na příkladech během tohoto webináře.

Ing. Miroslav Focht, MBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

12.05.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Daňová optimalizace neznamená daňový

Legální optimalizace nemůže být založena na tom, že si určité státy nepředávají informace o daňových rezidentech, anebo o ukládání finančních zdrojů do zahraniční banky, o které se předpokládá, že uchová bankovní tajemství a informace o tom, že jsou v ní uloženy peníze, neposkytne. Takový postup je sice v praxi stále ještě dost častý, ale spíše než daňová optimalizace, jej lze označit za typické příklady vyhýbání se placení daní, které je ve většině států světa nelegální a které Vašemu businessu rozhodně nepomůže.

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Je uznávanou expertkou v oblasti daní fyzických a právnických osob. Působí jako ředitelka daňové správy ve veřejném sektoru, působila též mnoho let jako oborná konzultantka v oblasti daní pro řadu národních i nadnárodních společností. Je daňovým specialistou s hlavním zaměřením na daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdaňování. Od roku 2012 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Daňová optimalizace.

Doporučujeme
19.05.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

WEBINÁŘ: Technika výběru správných zaměstnanců

„Přijmout špatného uchazeče je mnohem nákladnější, než přijmout toho správného“ Joe Kraus. Mít ty nejvhodnější lidi v týmu je přáním většiny firem a manažerů. Hned za správným oslovením kandidáta je na samém začátku správně vedené interview. Přitom je velmi snadné udělat chybu již v předvýběru. Jak se nenechat ovlivnit některými vlivy, které nemusejí vždy vést k tomu správnému rozhodnutí o výběru kandidáta. Poznejme, co sledovat, ověřovat a jak se ptát v rámci výběrového rozhovoru. Správnou volbou zaměstnanců jednoznačně ovlivníme výkonnost firemních týmů.

Mgr. Hana Ondráčková

Jako HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností. Od roku 2021 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy.

26.05.2022
18:00 - 20:00
Zoom
2 490 Kč
Více informací a přihláška

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.