Kdo jsme

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. je česká právní a manažerská instituce zaměřená na poskytování profesního vzdělávání v rámci vzdělávacích programů v oblasti managementu (MBA, DBA, BBA) a v oblasti práva (LLM., LL.D., LL.B.). Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a jeho lektoři používají při výuce metody online/by publication a vedou studenty k projektovému myšlení a změně vnitřního přístupu k řešené věci. Zaměřuje se na preferenci hard skills (tvrdých dovedností), k nimž si studenti mohou v případě zájmu doplnit jako povinně volitelné předměty i tzv. soft skills (měkké dovednosti).

Přihlaste se ke studiu a přidejte se k úspěšným i Vy. Těšíme se na Vás.

Obsah výuky jednotlivých programů vychází z nejnovějších zahraničních i tuzemských trendů v oblasti práva a managementu a aktuálních poznatků v oblasti vzdělávání manažerů ve světě a je plně přizpůsoben pro časově velmi zaneprázdněné účastníky. Kvalitu našich profesních vzdělávacích programů a celé instituce zajišťuje kvalitní lektorský tým a uikátí skladba našich programů, jakož i prestižní akreditace a členství v mezinárodních vzdělávacích asociacích. Výuku jednotlivých programů zajišťují špičkoví lektoři na vysoké odborné úrovni, kteří vynikají svými dlouholetými zkušenostmi a kteří jsou praktiky daného oboru.

Naše programy

Aktuální nabídka profesních programů pro rok 2021 je k dispozici ZDE

Tyto specializované vzdělávací programy poskytujeme studentům primárně ONLINE formou s minimálními prezenčními nároky. Organizace studia je velice flexibilní, využívající moderní e-learnigové nástroje umožňující individuální nastavení každému studentovi. Více informací o tom, jak studium probíhá, naleznete ZDE

Profesně vzdělávací programy na Ústavu práva a právní vědy nabízí účastníkům rozšíření jejich manažerských (MBA, DBA) či právních (LL.M., LL.D.) znalostí a dovedností nad rámec vysokoškolského vzdělání. Programy jsou určeny nejen pro manažery, osoby samostatně výdělečně činné a další podnikatele, vedoucí pracovníky a další zaměstnance státní správy či členy středního a vyššího managementu, ale pro všechny, kteří mají zájem o zdokonalení svých dosud nabytých znalostí a poznatků z oboru a jejich rozšíření především na poli praktického využití, a získání prestižního profesního titulu, který je bude prezentovat.

Naši lektoři

Lektorský tým Ústavu práva a právní vědy  je sestaven z kvalitních odborníků z praxe, z nichž se každý věnuje konkrétní oblasti daného vzdělávacího programu. Díky jejich pomoci jsou studenti schopni efektivně aplikovat teoretické znalosti do praxe.

Výuka lektorů je založená na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích. Výsledkem a přidanou hodnotou tohoto způsobu výuky jsou cenné návody, rady i postupy (know-how) pro zkvalitnění nejrůznějších firemních procesů či komunikace využitelné v každodenní profesní praxi.

Díky online či kombinované formě studia si mohou studenti přizpůsobit výuku aktuálním časovým možnostem. Vzdělávací programy jsou plně nastaveny pro absolvování při zaměstnání a umožňují nově získané poznatky a informace aplikovat do vlastního pracovního prostředí každého studenta. Podstatnou stránkou je i možnost uchazečů obohacovat výuku návrhem vlastních témat a konzultovat jejich firemní záležitosti a problémy s lektory. Tímto pak dochází k naplnění hlavní vize Ústavu práva a právní vědy, a to k efektivnímu využití teoretických znalostí v oblasti profesní praxe.

Naše historie

Ústav práva a právní vědy vznikl v roce 2003 jako občanské sdružení registrované podle zákona č. 83/1990 Sb., a to jako sdružení právníků především z řad advokacie, komerčních právníků a právníků z oblasti veřejného sektoru, zabývajících se právně vědeckou činností a realizující právní stanoviska, expertízy a studie pro jednotlivé poslanecké kluby Parlamentu ČR, týkajících se návrhů zákonů a ústavních zákonů. Nejznámější z té doby byly Studie Ústavu práva a právní vědy o souladu Smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii s ústavním pořádkem ČR z roku 2003, nebo Studie k zákonu o trestání právnických osob z roku 2004, která byla citována i na plénu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V roce 2005 se Ústav práva a právní vědy transformoval v obecně prospěšnou společnost a začal svoji činnost více zaměřovat na vzdělávací aktivity, pořádání konferencí, seminářů a přednášek pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Již v roce 2005 byla zformována jasná představa o poskytování vzdělávacích programů MBA v oblasti práva a začaly být poskytovány dva první programy MBA v oblasti práva, a to programy MBA Commercial Law (zaměřené na výuku obchodního práva) a program MBA Public Law (zaměřený na výuku práva veřejného a veřejnou správu). V téže době jsme začali poskytovat i manažerské vzdělávací programy BBA ve specializaci právo a od roku 2006 i ve specializaci BBA management.

Naše současnost

V letech 2006-2012 pokračoval úspěšný trend rozšiřování nabídky profesních vzdělávacích programů, došlo k zásadnímu rozšíření lektorského týmu o odborníky z řad univerzitních lektorů s praxí, jakož i nabídky profesních zadělávacích programů o programy LL.M. (2008), MPA (2012), DBA a LL.D. (2014) a MSc. (2014). Poptávka z řad manažerů a právníků po našich programech rostla a několikrát jsme získali prestižní hodnocení od certifikační společnosti APC „Kvalitní firma“, které je založeno na analýze výsledků analyzované společnosti, kdy hodnotiteli jsou přímo její zákazníci, v našem případě studenti našich profesních vzdělávacích programů. Za posledních 16 let prošlo našimi profesními programy mnoho manažerů na vrcholové úrovni. Absolventi školy nacházejí uplatnění v prestižních tuzemských firmách typu ČEZ, ČSOB, Česká spořitelna, Oracle, apod. V současné době u nás působí více než 40 špičkových lektorů zvláště ze soukromé sféry.

MBA / LL.M. online 

Od roku 2020 nabízíme programy MBA a LLM., jakož i další profesní programy zejména formou online a našimi studenty jsou zejména profesionálové z praxe, jakož i začínající manažeři, podnikatelé a právníci, kteří chtějí časově zúročit dobu pandemie ve svůj prospěch a doplnit či revidovat svoje vzdělání. Hledáme a nacházíme nové talenty, manažery, právníky, podnikatele a leadery, které baví se učit a vzdělávat, pracovat na sobě a kteří neztratili víru ve vlastní schopnosti a chtějí je neustále rozvíjet. Přidejte se k nim a staňte se ještě úspěšnějším i Vy.

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

MBA

Ing. Zuzana Věšínová, MBA

Pro studium jsem se rozhodla po tříleté praxi ve finančním poradenství. Zaujalo mě, že obsah studia perfektně korespondoval s náplní mé práce.
MSc.

Bc. Marianna Pjechová, Msc.

Study Department Coordinator / Vedúca študijného oddelenia ARCHIP – Architectural Institute in Prague
LL.B.

Michala Gánovská, LLB

Moderátorka politických relácií v rádiu a pre mainstreamové médiá
LL.M.

JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.

Uroderma s.r.o. - právník / ředitel
MBA

Mgr. Petra Vlčková, MBA

Svojí motivaci dál se vzdělávat shrnu pod citát Henryho Forda: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“
MBA

Dita Novotná, MBA

HR Manager, TI Group Automotive systems s.r.o.
LL.M.

Mgr. Klára Šperlingová, LL.M.

Krajský úřad Pardubického kraje - právník odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.