Program LL.D. - Doctor of Laws

Profesně vzdělávací program LL.D. (Doctor of Laws) je nejvyšším stupněm profesního vzdělání v oblasti práva. Studium programu LL.D. je určeno zejména absolventům profesních studií LL.M., MBA a MSc. a dále pro absolventy magisterského vzdělání 2. stupně (Mgr. nebo Ing.) s právní praxí nebo s alespoň 3 letou praxí na manažerské pozici. Studium je vhodné jak pro specializované právní profese, jako jsou advokáti či firemní právníci, tak pro manažery na vyšších pozicích, kteří se v praxi setkávají s řešením právních otázek zejména v oblasti korporátního práva či s řešením obchodních případů. Studium LL.D. je vrcholem profesního manažerského vzdělávání v oblasti práva a managementu a jeho cílem je další rozvoj právních znalostí právníků a manažerů.

Při přihlášení do20. 5. 2024
od 95 900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Nabídka platí do 20. 5. 2024

Přehrát video

Přínosy studia

Titul LL.D. je udělován po obhajobě disertační práce, která je podle názoru zkušební komise originálním příspěvkem k rozvoji právní vědy či studiu práva obecně. Udělení titulu je velice prestižní záležitostí.

Koncept programu je totožný s britským modelem postgraduálního studia, který je uplatňován např. na University of Cambridge. Jeho základem jsou případové studie zpracovávané studenty v rámci jejich seminárních prací.

Program je speciálně zaměřen na problematiku obchodního závazkového a korporátního práva ve vazbě na správu podniku, postavení odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních korporací, strategické rozhodování a projektové řízení závodu.

Absolvování studia LL.D. Vám otevře cestu k prestižním pracovním nabídkám či ke kariérnímu růstu v rámci Vaší firmy a je nepopiratelnou konkurenční výhodou, kterou využijete ve svém profesím životě.

Každý semestr si můžete zvolit jeden ze široké nabídky volitelných předmětů dle vlastních profesních preferencí. V rámci studia můžete navštěvovat celou řadu předmětů i mimo rámec Vašeho programu.

Přihlaste se ke studiu programu LL.D. i Vy. Těší se na Vás tým špičkových lektorů na čele s garantem programu docentem Jiřím Bílým a jeho kolegové, kteří působí v oblasti advokacie, obchodního práva a managementu.

Průběh studia

Délka studia 12 až 14 měsíců

1

Výběr studijního programu a podání přihlášky

Následovat bude zaslání smlouvy, Všeobecných studijních podmínek a Organizačních pokynů ke studiu, kde se dozvíte všechny potřebné informace o tom, jak studium probíhá a obdržíte přístup do Studentské sekce a ke studijním materiálům.

2

Absolvování 2 semestrů s celkem 8 předměty zakončenými seminárními pracemi

Tematická setkání studenty s lektory probíhají vždy v sobotu a neděli. Výstupem z každého předmětu je zpracování a úspěšná klasifikace seminární práce.

 
3

Vypracování a obhajoba závěrečné práce

4

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce v historické budově pražského Rudolfina

Oborové specializace

Executive LL.D. Corporate Law

Program je speciálně zaměřen na problematiku obchodního závazkového a korporátního práva ve vazbě na správu podniku, postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních korporací, strategické obchodní rozhodování a projektové řízení závodu.

TIP

Executive LL.D. Corporate Law

Program je určen pro

absolventy právních studií

s cenou studia od

99 900 Kč

Více o programu

Hodnocení programu

4.9 / 5 Hodnotilo: 159 lidí

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.