Naše publikace

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. jako vědecká, manažerská a vzdělávací instituce má svoje vlastní nakladatelství a vydavatelství, s názvem Edice Právo a management, v němž vychází prestižní knižní tituly našich lektorů. Tyto tituly si můžete v knižní podobně zakoupit nebo objednat v síti českých knihkupectví s právní a manažerskou literaturou nebo přímo u nás. Pro studenty profesních vzdělávacích programů MBA, BBA, LL.M., DBA, MPA a MSc. jsou vybrané publikace zdarma a studenti je obdrží při zápisu ke studiu, jiné z těchto publikací jsou studentům poskytovány se slevou 30 % z ceny každé publikace!

230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Řešení vybraných problémů finančního managementu

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Pracovní právo v kostce

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Nájem pro bydlení a pro podnikání

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Bytové spoluvlastnictví a SVJ

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Business etiketa nejen pro manažery

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Kompendium finančního managementu

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Time management

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Případové studie z managementu a lidských zdrojů

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Psychologie vedení a řízení lidí

Detail publikace
100 Kč s DPH 70 Kč s DPH*

Zákoník práce

Detail publikace
100 Kč s DPH 70 Kč s DPH*

Zákon o obchodních korporacích

Detail publikace
150 Kč s DPH 100 Kč s DPH*

Nový občanský zákoník

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Mediace

Detail publikace
350 Kč s DPH 260 Kč s DPH*

Daňová optimalizace

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Firemní kultura a identita

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Management lidských zdrojů

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Leadership v organizaci

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Holistická marketingová koncepce

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Psychologické aspekty vedení a řízení lidí

Detail publikace
350 Kč s DPH 260 Kč s DPH*

Základy pracovního práva s příklady a vzory

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Strategický marketing

Detail publikace
440 Kč s DPH 300 Kč s DPH*

Nejvyšší soud USA

Detail publikace
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH*

Euronovela zákona o rozhodčím řízení s judikaturou

Detail publikace
440 Kč s DPH 300 Kč s DPH*

Hledání přirozeného práva

Detail publikace
*pro studenty UPPV

Archiv Právo a Management

V archivu časopisu PRÁVO a MANAGEMENT naleznete nejen jednotlivé články ze stejnojmenného časopisu z let 2008 - 2011, jejichž autory jsou renomovaní autoři z českého manažerského i právního prostředí, a které Ústav práva a právní vědy, o.p.s. povolil publikovat partnerským nakladatelstvím i online systémů Wolters Kluwer.

Většina příspěvků je přes dílčí a rekodifikační změny právní úpravy stále aktuální. Jednotlivé články, jakož i kompletní čísla časopisu ke stažení jsou zdarma k dispozici níže.

200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 4/2008

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 3/2008

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 2/2008

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 1/2008

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 4/2009

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 3/2009

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 2/2009

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 1/2009

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 4/2010

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 3/2010

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 2/2010

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 1/2010

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 4/2011

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 3/2011

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 2/2011

Detail publikace
200 Kč s DPH

Právo - časopis pro právní teorii a praxi 1/2011

Detail publikace

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.