Programy DBA - Doctor of Business Administration

Vzdělávací program Doctor of Business Administration (DBA) je profesním studiem, které představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Programy DBA jsou strukturovány prakticky a pomáhají manažerům při rozvíjení kreativního myšlení, vytváření výzev a implementaci a hodnocení řešení, která mají reálný vliv na manažerská rozhodnutí (decision making) v rámci oddělení, firmy či organizace. Studium DBA je vhodné pro absolventy MBA programů, kteří si chtějí doplnit své odborné znalosti a dovednosti a povýšit je na nejvyšší možnou úroveň, ale i pro zkušené manažery, podnikatele, majitele firem, CEO obchodních korporací či další vedoucí pracovníky soukromých, ale i veřejných organizací, kteří mají vysokoškolské vzdělání druhého stupně a manažerskou praxi v délce nejméně pěti let.

Při přihlášení do15. 6. 2024
od 95 900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Nabídka platí do 15. 6. 2024

Přehrát video

Přínosy studia

Osvědčený „Education business model“ (EBM). Studium je postaveno na Harvardském systému výuky, založeném na americkém business modelu s důrazem na decision making, strategické uvažování a rozvoj vůdcovských vlastností u každého z posluchačů pod vedením těch nejlepších lektorů z praxe mezinárodního obchodu.

Studium DBA trvá 1 rok a probíhá v českém jazyce. Výuka probíhá v našich prostorách v Praze 7 - Holešovicích s výbornou dopravní dostupností. Prezenční výuka má dostatečnou časovou dotaci (8 hodin na každý modul). Seminární práce i disertační práci lze zpracovat v českém jazyce nebo v jazyce slovenském či anglickém.

Lektoři z praxe. Výuka je vedena profesionálními lektory z praktickými zkušenostmi a know-how, kteří sami studovali business v zahraničí (USA, UK) jsou odborníky na konkrétní témata.

Garanti programu DBA. Garantem programu DBA Executive Management je Ing. Miroslav Focht, MBA, který jako CEO řídil 20 let mezinárodní společnost s více než 40.000 zaměstnanci se sídlem v New Yorku. Garantem programu DBA Mezinárodní vztahy a evropská studia je PhDr. Marie Hamplová, Ph.D, která má letité zkušenosti v diplomacii na vedoucích postech na Ministerstvu zahraničí a je oceňovanou expertkou na mezinárodní vztahy a EU.

Moderní Studentská sekce usnadňuje samotný průběh studia a dostupnost informací. Posluchači mají přístup ke studijním materiálům, výukovým podkladům a výukovým videím, harmonogramům tematických setkání s lektory a jejich sylabům a PPT-prezentacím. Prostřednictvím Studentské sekce odevzdávají studenti seminární práce, přihlašují se na výuku a získávají studijní materiály.

Limitovaný počet posluchačů. Z důvodu zajištění co nejvyšší interakce a výměny názorů, přístupů a stanovisek, jakož i řešení a diskusi nad prezentovanými case study může být v jedné studijní skupině maximální počet 8 studentů.

Literatura. Posluchači (studující živě i online) obdrží přístup do unikátního knižního systému BOOKPORT, který obsahuje odborné manažerské tituly z nakladatelství GRADA Publishing, a dále přístup do právního systému CODEXIS, který obsahuje odborné tituly z oblasti práva. Jejich 100% a neomezené využití je zahrnuto v ceně studia.

Odborné webináře nad rámec studia i po jeho ukončení. Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných webinářů, a to i po ukončení studia.

Výhodou studia formou online je časová flexibilita, tj. možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si ho vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému Studentské sekce má každý posluchač možnost studovat odkudkoliv a zvolit si konkrétní termíny odevzdávání seminárních prací, které mu vyhovují.

Mezinárodně uznávaný titul DBA. Úspěšný absolvent získá prestižní mezinárodní titul DBA. Absolventi studia DBA tak získávají náskok před ostatními odborníky v jejich oboru. Titul DBA se píše za jménem a nepřekrývá dříve dosažený titul MBA a oba tituly se za jménem nositele uvádějí zvláště.

Mezinárodně uznávaný certifikát IES. Vzdělávací program je pořádán společně s European Business School SE a vedle diplomu o udělení mezinárodně uznávaného titulu DBA obdrží úspěšní absolventi dále mezinárodně uznávaný certifikát IES (International Education Society).

Průběh studia

Délka studia 12 až 14 měsíců

1

Výběr studijního programu a podání přihlášky

Následovat bude zaslání smlouvy, Všeobecných studijních podmínek a Organizačních pokynů ke studiu, kde se dozvíte všechny potřebné informace o tom, jak studium probíhá a obdržíte přístup do Studentské sekce a ke studijním materiálům.

2

Absolvování 2 semestrů s celkem 8 předměty zakončenými seminárními pracemi

Tematická setkání studenty s lektory probíhají vždy v sobotu a neděli. Výstupem z každého předmětu je zpracování a úspěšná klasifikace seminární práce.

 
3

Vypracování a obhajoba závěrečné práce

4

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce v historické budově pražského Rudolfina

Oborové specializace

DBA Executive Management

Program pokrývá všechny základní oblasti managementu. Doktorandi si prohloubí své manažerské znalosti a dovednosti, které již nabyli předchozím studiem a získanou praxí.

TIP

DBA Executive Management

Program je určen pro

vedoucí pracovníky a členy vyššího managementu

s cenou studia od

99 000 Kč

Více o programu

DBA Executive European and International Studies

Program navazuje na předchozí MBA program a je zaměřen na problematiku historie a současnosti mezinárodních vztahů, která nabývá zejména v posledních měsících s ohledem na napjaté mezinárodní napětí ve světě na významu.

TIP

DBA Executive European and International Studies

Program je určen pro

členy vyššího a TOP managementu a vedoucí pracovníky mezinárodních společností

s cenou studia od

99 900 Kč

Více o programu

Hodnocení programu

5.0 / 5 Hodnotilo: 163 lidí

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

DBA

Ing. Petr Macháček, MBA, DBA

DBA

prim. MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO, MBA, LL.A, FAOG, DBA

Primář a majitel Oční kliniky Jána Leštáka
DBA

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, DBA

DBA

Ing. Pavel Friedrich, MBA, DBA, Dr.h.c.

Sales Director On Trade

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.