Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D. MBA

Studium na Ústavu práva a právní vědy v oboru pojišťovnictví se váže k mému mateřskému oboru, kterým je bezpečnostní inženýrství. Nabídka studia tohoto oboru mě zaujala v očekávání doplnit si vědomosti i z jiného úhlu pohledu, než je požární bezpečnosti a bezpečnost průmyslu.

Očekávané se během studia nejen splnilo, ale bylo výrazně lepší, než jsem čekal. Přednášky byly vždy dodrženy, předneseny s vysokou odborností. Lektoři jsou jednoznačně vybíráni z těch nejlepších a to jak po teoretické, tak i po praktické stránce. Výběr předmětů mi plně vyhovuje, získal jsem potřebné vědomosti nejen v oblasti rizikového inženýrství, ale také v oblasti řízení lidských zdrojů a zásad řízení firmy.

Studium v tomto zařízení doporučuji svým známým, vím proč. Ochota, vstřícnost, krásné prostředí učeben včetně vybavení, zájem o spokojenost studentů. Podpora v poskytnutí studijních materiálů, podkladů ke studiu, nabídky na odborné semináře se zajímavými a aktuálními tématy, to vše je zde samozřejmostí. Jsou zde příkladem,  jak by měla vypadat moderní vzdělávací firma.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

Program je určen pro

obchodní zástupce, makléře

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Ing. Kateřina Jarošová, MBA

L’Occitane Centra - Finance controller
MBA

Ing. Zuzana Věšínová, MBA

Pro studium jsem se rozhodla po tříleté praxi ve finančním poradenství. Zaujalo mě, že obsah studia perfektně korespondoval s náplní mé práce.
MBA

Martin Klouček, MBA

RESPECT, a.s. – Broking Manager
MBA

Bc. Michal Manďák, MBA

Česká pojišťovna a.s. - Key Account Manager absolvent programu MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví
MBA

Ing. Daniel Pražan, MBA

Ředitel Agentury severní Morava ve spol. Kooperativa

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.