Často kladené dotazy

Na této stránce naleznete výpis nejčastějších otázek před začátkem studia na Ústavu práva a právních věd. Pokud zde svoji otázku či odpověď nenaleznete, neváhejte svůj dotaz napsat do formuláře na konci stránky.

Časté dotazy týkající se průběhu studia

1

Kde a kdy se konají tematická setkání?

Tematická setkání, dále jen TS, se konají přímo v protorách Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Výuka probíhá o sobotách a nedělích, výjimečně pak v pátek.

2

Kde jsou k dispozici materiály ke studiu?

Materiály ke studiu mají studenti k dispozici ve studentsKé sekci. Ke každému předmětu je zde tzv. sylabus, ve kterém se student dozví, co je obsahem a cílem daného předmětu, je zde uvedena doporučená litratura a také návrhy témat seminárních prací. Dále je ke každému předmětu k dispozici prezentace, kterou lektor používá při výuce.

3

Jaká jsou kritéria pro seminární práce?

Rozsahy seminárních prací jsou dány dle zvoleného programu: BBA, LLB – 8 -12 normostran, MBA MSc., LLM., MPA – 10 – 16 normostran, DBA, LLD – 12 – 20 normostran. Každá seminární práce by měla mít část teoretickou, která by však měla být v minimálním rozsahu. Podstatnou část seminární práce pak tvoří část praktická. Každá seminární práce by měla mít svůj cíl a konkrétní vyústění.

4

V jakém jazyce probíhá studium?

Studium probíhá v českém jazyce. Seminární a disertační práce lze však psát i v jazyce slovenském. Vyjímkou jsou programy MBA Business Development a LLM International Commercial Law, které jsou vyučovány v jazyce anglickém. Seminární a disertační práce k uvedeným programům se též píší v anglickém jazyce.

5

Jak je to s literaturou ke studiu?

Ústav práva a právní vědy vydává skripta lektorů, kteří u nás vyučují. Máme tedy vlastní zdroje literatury, ze kterých lze čerpat. Dle zvoleného programu dostane student skripta vázající se k tomu, co je náplní jeho programu a v případě, že bude mít zájem o skripta k předmětu, který není v jeho zvoleném programu, může je u nás zakoupit se slevou.

6

Mohu studovat, i když nemám vysokoškolské vzdělání?

Podmínkou k přijetí do nabízených programů, vyjma programů BBA a LLB, je ukončené vysokoškolské vzdělání (dostačující je ukončené bakalářské vzdělání). V případě, že zájemce o studium nemá vysokoškolské vzdělání, je potřeba doložit jeho praxi. Bude od něj tedy vyžádáno jeho profesní CV a potvrzení od stávajícího zaměstnavatele. Tyto dokumenty pak prochází schválením správní rady a ředitelem ÚPPV. V případě jejich kladného vyhodnocení je pak vystaveno Rozhodnutí o udělení výjimky ke studiu.

7

Jaké jsou možnosti přerušení studia?

Studium by mělo trvat 12 - 14 měsíců, ale smlouva se standardně vyhotovuje na 2 roky. Student tedy může studium přerušit na 6 měsíců. Ze závažných důvodů lze ale studium přerušit až na 12 měsíců.

8

Jaké jsou možnosti přeřazení do jiného programu?

Pokud student během studia zjistí, že by mu více vyhovoval jakýkoli jiný program, který naše instutice nabízí, není žádný problém zažádat si o změnu programu, a to zcela bez poplatku. Pokud má student již vyhotovenou část seminárních prací, lze některé z nich uznat. V rámci povinně volitelných předmětů lze uznat cokoli. V rámci pevně daných předmětů záleží, zda se dané předměty shodují a záleží zde na individuální dohodě.

9

Je nutné fyzicky navštěvovat školu?

Tematická setkání nejsou povinná, ale účast na nich samozřejmě doporučuje. Setkáte se zde nejen se zajímavými lektory, kteří jsou přímo z praxe, ale za velmi cenné považujeme i setkání se "spolužáky". Poznáte zde mnoho zajímavých lidí z praxe a určitě se budete moci naučit mnoho nového i od nich.

10

Do kdy je potřeba podat přihlášku ke studiu?

Studium se zahajuje vždy 2 x ročně. V dubnu a v říjnu. Máte - li možnost studium hradit v jedné splátce, platí zde pravidlo, že čím dříve před zahájenním studia si přihlášku podáte, tím je pro vás cena výhodnější.

11

Jaká je časová náročnost studia MBA?

Vyjma programů BBA. LLB, DBA a LLD se programy skládají z pravidla z deseti předmětů. V každém semetru by měl student absolvovat pět návštěv (5 seminárních prací). Celkem nás tedy student během svého studia navštíví 10x (vyhotoví 10 seminárních prací). ÚPPV však studentům nabízí možnost navštívit všechna tematická sektání, která jsou vypsána, a to i v případě, že nejsou součástí programu, který si student zvolil. Tato výhoda je již v ceně studia a patří k jedním z největších benefitů, které Ústav práva svým studentům nabízí.

12

Lze studovat distanční formou?

Vpřípadě, že má student zájem o studium distanční formou, Ústav práva a právní vědy toto umožňuje. Pokud je student časově vytížen nebo by musel dojíždět a vzdělávací instituci navštěvovat nechce, může z pohodlí domava vyhotovat seminární práce a dostaví se až ke konci svého studia na závěrečnou zkoušku.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Naše studijní oddělení vám rádo zodpoví jakoukoliv otázku týkající se studia na Ústavu práva a právní vědy. Další informace se můžete dozvědět také v části Jak studium probíhá. Pokud jste ani tak nenalezli odpověď na svou otázku, vyplňte prosím formulář níže a vyčkejte na odpověď našeho studijního oddělení.

Pozvánka na Den otevřených odveří

Více informací o dni otevřených dveří

Potkejte se s námi ve středu 26. 6. 2023

Vyplňte formulář a napište nám, kdy máte čas. 

Můžete si také domluvit Den otevřených dveří online prostřednictvím platformy Google Meet. (doba trvání videohovoru je přibližně 15-20 minut). Pro každého účastníka máme navíc připravený zajímavý bonus!

 

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.