Programy LL.M. - Master of Laws

Profesní vzdělávací program Master of Laws (LL.M.) je tradiční a uznávaný model studia. Jde o profesní kurz zaměřený primárně na oblast práva, jeho součástí jsou ovšem i manažerské předměty. Výukový model našich profesních programů LL.M. čerpal před 20 lety svůj ideový zdroj v právních přístupech a monografiích prof. Jana Dědiče a prof. Karla Eliáše, jejichž doktrinární vzor je dodnes nepřekonatelný a je základní páteří našich programů. Jednotlivé specializace programu reflektují aktuální trendy v dynamicky se vyvíjejících oblastech korporátního, arbitrážního, mezinárodního obchodního práva i v právu veřejném. Zahraničním vzorem našich programů jsou programy LL.M. vyučované na Oxfordské univerzitě. Aktuálně Vám nabízíme 4 originální programy, které umožňují specializaci na základní právně-manažerská odvětví a které jsou určeny nejen právníkům, ale i osobám s předchozím vysokoškolským vzděláním nebo dosaženou manažerskou praxí.

Při přihlášení do 31. 7. 2024
  od 95.900 Kč       od 79.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 31. 7. 2024

Přehrát video

Přínosy studia

Jsme originál. Jako první v ČR jsme začali před 16 lety uskutečňovat moderní výuku LL.M. a náš úspěšný vzdělávací model od nás od té doby přejímají další MBA školy, které inspirujeme. Máme skutečné specializace jednotlivých studijních LL.M. programů

Distanční studium je šité na míru pracovně vytíženým zájemcům, tvoří je interaktivní víkendová (výuka probíhá v sobotu a v neděli) lektorská setkání + samostudium z pohodlí domova

Můžete studovat i ONLINE. Výhodou studia formou online je časová flexibilita, tj. možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si ho vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému Studentské sekce má každý posluchač možnost studovat odkudkoliv a zvolit si konkrétní termíny odevzdávání seminárních prací, které mu vyhovují.

Znalosti a svoje know-how Vám budou předávat ti nejlepší lektoři ze svých oborů, kteří kladou důraz na etické aspekty práva a businessu a podporují diskusi a kritické myšlení

Studium trvá 1 rok a probíhá v českém jazyce. Výuka probíhá v našich prostorách v Praze 7 - Holešovicích s výbornou dopravní dostupností. Seminární práce i disertační práci lze zpracovat v českém jazyce nebo v jazyce slovenském či anglickém

Limitovaný počet posluchačů. Z důvodu zajištění co nejvyšší interakce a výměny názorů, přístupů a stanovisek, jakož i řešení a diskusi nad prezentovanými case study může být v jedné studijní skupině maximální počet 8 studentů

Literatura. Obdržíte přístup do unikátního knižního systému BOOKPORT, který obsahuje odborné manažerské tituly z nakladatelství GRADA Publishing, a dále přístup do právního systému CODEXIS, který obsahuje odborné tituly z oblasti práva. Jejich 100% a neomezené využití je zahrnuto v ceně studia

Odborné webináře nad rámec studia i po jeho ukončení. Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit v ceně školného odborných webinářů, a to i po ukončení studia

Výhodou studia je možnost navštěvovat výuku ze všech 40 předmětů. Každý semestr si můžete zvolit jeden ze široké nabídky volitelných předmětů dle vlastních profesních preferencí. Výhodou studia je možnost navštěvovat výuku také z odborných předmětů, které se vyučují mimo Váš program, a v ceně školného si tak rozšířit znalosti z mnoha dalších oborů

Mezinárodně uznávaný titul LL.M., úspěšný absolvent získá prestižní mezinárodní titul LL.M.. Absolventi studia LL.M. tak získávají náskok před ostatními odborníky v jejich oboru.

Mezinárodně uznávaný certifikát IES. Vedle diplomu o udělení mezinárodně uznávaného titulu LL.M. obdrží úspěšní absolventi dále mezinárodně uznávaný certifikát IES (Internatisonal Education Society)

Slavnostní promoce v Rudolfinu. Získáte video a foto ze slavnostní promoce pro absolventy v překrásných historických prostorách Sukovy síně a Dvorany pražského Rudolfina

Průběh studia

1 rok

1

Výběr studijního programu a podání přihlášky

Následovat bude zaslání smlouvy, Všeobecných studijních podmínek a Organizačních pokynů ke studiu, kde se dozvíte všechny potřebné informace o tom, jak studium probíhá a obdržíte přístup do Studentské sekce a ke studijním materiálům.

2

Absolvování 2 semestrů s celkem 10 předměty vždy zakončené seminární prací

Tematická setkání studenty s lektory probíhají vždy v sobotu a neděli. Výstupem z každého předmětu je zpracování a úspěšná klasifikace seminární práce.

 
3

Vypracování závěrečné práce

Pokud Vaši závěrečnou disertační práci klasifikuje lektor jako vyhovující, studium tím úspěšně končí.

4

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce v historické budově pražského Rudolfina je již pouze krásnou slavnostní tečkou za úspěšným absolvováním Vašeho studia.

Oborové specializace

LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti 

Program je tradiční a uznávaný model studia, který je zaměřen na obchodní právo s důrazem na správu a řízení společností.

TIP

LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti 

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele, pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

LL.M. Arbitration Law (rozhodčí řízení)

Cílem studia je poskytnout posluchači konkrétní vodítko k tomu jak se stát rozhodcem či mediátorem, jak být připraven na praxi rozhodce a mediátora a jak činnost správně vykonávat.

TIP

LL.M. Arbitration Law (rozhodčí řízení)

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele a pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

LL.M. Public Law (veřejné právo)

Program je tradiční a uznávaný model studia, který je zaměřen na veřejné právo.

TIP

LL.M. Public Law (veřejné právo)

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele, pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

LL.M. Mezinárodní obchod a právo

Program určený pro právníky i neprávníky synteticky uchopuje základní předměty mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu, akcentuje současné problémy světové ekonomiky, mezinárodních vztahů a mezinárodní a tuzemské arbitráže.

LL.M. Mezinárodní obchod a právo

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele a pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

LL.M. Ústavní právo a politologie

Všem co se zajímají o Ústavní právo a politologii

TIP

LL.M. Ústavní právo a politologie

Program je určen pro

Všem co se zajímají o Ústavní právo a politologii

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Hodnocení programu

5.0 / 5 Hodnotilo: 190 lidí

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

LL.M.

Mgr. Jana Havlíčková, LL.M.

Preciosa - HR Director
LL.M.

JUDr. Zdeněk Křítek, LL.M.

LLM

Mgr. Johana Mašková, MBA

Ameba.eu – marketing director
LL.M.

Ing. Mgr. Bc. Josef Boček, MBA, LL.M., MSc, MPA, LL.A.

PSBLAS s.r.o. – jednatel, generální ředitel, HARASIM stavby s.r.o. – prokurista, Josef Boček s.r.o. – prokurista, Sousedé 55+ z.s. – předsedax,
LLM

Ing. Zdeněk Blažek, MBA

Manager marketingu Dřevojasu, v. d, tradičního českého výrobce koupelnového nábytku
LL.M.

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

Odborný asistent, Univerzita Palackého v Olomouci
LL.M.

JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.

Uroderma s.r.o. - právník / ředitel

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.