BBA Právní specializace

Vzdělávací program BBA Právní specializace je samostatný nižší stupeň právního a manažerského vzdělávání a je základem pro navazující studium v profesním program MBA nebo LL.M.. Umožňuje získat základní přehled v oblasti práva a managementu a právních disciplín a dále studovat některý z našich MBA nebo LL.M. programů všem posluchačům, kteří nesplňují podmínku ukončeného vysokoškolského vzdělání, nebo nemohou doložit dostatečnou praxi v řídící (manažerské) pozici. Program je vhodný pro začínající manažery a právníky, kteří se chtějí naučit pracovat s právními texty (smlouvy, zákony), rozumět jim a umět je vykládat. Cílem profesního vzdělávacího programu BBA manažerská specializace je předat studentům základní a nejdůležitější informace z právních oblastí, které jsou absolutním základem právního myšlení.

ID: BBA-02-07-487

Při přihlášení do31. 7. 2024
od 44 900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Nabídka platí do 31. 7. 2024

Přehrát video

Přínosy programu

Program poskytuje základní a nejdůležitější informace z jednotlivých oblastí soukromého a veřejného práva a korporátního práva, tedy právních oblastí, které jsou absolutním základem právního myšlení

Získáte přehled o právních předpisech, o jejich interpretaci a aplikaci, a také o tom, jak se právní předpisy tvoří a jak je soudy vykládají

Naučíte se, jak číst smlouvy a jak se orientovat v debatě s právníky, což zúročíte při každé pracovní činnosti

Studenti si program BBA Právní specializace oblíbili také pro jeho zaměření na oblast práva, neboť v tomto smyslu je předstupněm manažerského studia v programech MBA nebo LLM.

Program vyučuje tým zkušených odborníků na čele s docentem Jiřím Bílým a je veden formou diskuse na osobních setkáních a formou zpracování seminárních prací

Program je zaměřený zejména na úvod do právních disciplín, které jsou následně podrobněji rozváděny v programech MBA a LL.M.

Pokud zamýšlíte po úspěšném absolvování studia pokračovat ve studiu LL.M., můžete požádat o režim zkráceného studia BBA a bude Vám umožněno splnit všechny studijní povinnosti již v prvním semestru

Po úspěšném absolvování studia obdržíte diplom BBA a mezinárodně uznávaný certifikát IES (International Education Society)

Chci nejlepší cenu

Školné

Prezenční studium

hrazeno 1 splátkou

49 900 Kč

Akce

Online studium

hrazeno 1 splátkou

44 900 Kč

Zobrazit všechny možnosti financování

Harmonogram studia

Poslechněte si, jak o programu hovoří jeho garant.

Mgr. Jan Hrabec

Garant programu

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen dozorčí rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti občanského a obchodního práva. Věnuje se expertní činnosti v oblasti smluvního práva a arbitráží.

Detail garanta

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

BBA

Stanislav Stodůlka, BBA

Operations Manager, Hewlett - Packard s.r.o.
BBA

Jana Šteinc, BBA

Majitelka horského rodinného penzionu, lektorka Aj.
BBA

Ing. Bc. Bc. Lenka Bombera Piskačová, DiS.

Učitelka SPŠ a SOŠGS Most, Členka Dozorčí rady Technické služby města Mostu, a.s.

Ceník školného

Prezenční studium Online studium
Akce:

Celé studium (hrazeno 1 splátkou)

49 900 Kč

Přihlásit se

Studium na splátky (možnost až 4 splátek)

53 900 Kč

Přihlásit se

Studium ve dvou (hrazeno ve 2 splátkách)

45 900 Kč

Přihlásit se

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč.

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky. 

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč. (Platí i pro online studium)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.