Smlouvy a zákony ke stažení

Platba se provádí přes Vašeho mobilního operátora a je stržena z kreditu či paušálu. Poté bude vygenerován kód potřebný ke stažení vzoru smlouvy, který obdržíte na Vámi zadané telefonní číslo.

Jak na to:

  1. Poté co dohledáte vzor smlouvy, kterou si budete chtít stáhnout, kliknete u Vámi zvolené smlouvy na odkaz „Ke stažení zde“
  2. Zobrazí se formulář, kde je potřeba vyplnit Váš e – mail a zaškrtnout kolonku se souhlasem se smluvními podmínkami
  3. Poté se Vám zobrazí výzva s údaji o zaslání SMS na číslo 9002099 a zadání tvaru SMS „STAHUJ“ pro získání potřebného kódu ke stažení smlouvy (nemusíte se ničeho obávat, v uvedením formuláři je cesta detailně popsána)
  4. Po odeslání SMS obdržíte na svůj mobilní telefon kód, který v tabulce doplníte do kolonky „ KÓD Z SMS“ a kliknete na tlačítko „STÁHNOUT
  5. Smlouva se Vám automaticky stáhne buď do dolní části prohlížeče na lištu nebo do složky „stažené soubory“ (pokud není uživatelem nastaveno úložiště v počítači jinak). Smlouvy se stahují stejným principem jako jakékoliv jiné soubory stahované z internetu. V systému windows 7 je výchozí složka pro stahování nazvána "stažené soubory", případně se soubory stahují tak, jak máte nastaveno v prohlížeči, nebo se prohlížeč na cestu k uložení souboru dotazuje. Pokud se Vám soubory nestahují , ověřte prosím aktuálnost Vašich nastavení stahování v prohlížečích které používáte, případně ověřte, že Vám stahování souborů neblokuje Váš firewall, případně antivirový program.

Pokud jste odeslali sms ve tvaru „STAHUJ“ a obratem obdrželi kód, který jste zadali do příslušného okénka a přesto se Vám vzor smlouvy nestáhl – kontaktujte nás na email cps@ustavprava.cz . Při uvedení telefonního čísla, z kterého byla sms odeslána a kód, který jste obdržel/a v sms, Vám bude smlouva zaslána na email.

Pokud budete mít ke smlouvě jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e – mail cps@ustavprava.cz. Upozorňujeme však, že dotazy na poskytnuté služby jsou službou placenou.


Smlouvy ke stažení

Název dokumentu Stáhnout
Darovací smlouva, nemovitost - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Dohoda o narovnání - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Dohoda o započtení - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Komisionářská smlouva - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Kupní smlouva - movitá věc - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Kupní smlouva - nemovitá věc - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Licenční smlouva - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Listina o vydědění - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Pojistná smlouva - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Potvrzení o splnění dluhu - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Příkazní smlouva - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Ručitelské prohlášení - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Směnná smlouva - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o budoucí smlouvě kupní - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o dílo - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o důchodu - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o inkasu - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o kontrolní činnosti - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o nájmu - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o obchodním zastoupení - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o otevření akreditivu - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o péči o zdraví - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o podnájmu - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o poskytnutí zápůjčky - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o postoupení pohledávky - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Název dokumentu Stáhnout
Smlouva o přepravě veci - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o převzetí dluhu - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o skladování - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o správě cizího majetku - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o tiché společnosti - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o ubytování - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o účtu - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o úschově - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o úvěru - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o výkonu funkce - platná od 1.1.2014 (ZOK)
Smlouva o výměnku - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o výpůjčce - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o výstavbě - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o zájezdu - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o zemědělském pachtu - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o zprostředkování - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Smlouva o zřízení služebnosti - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Svěřenský fond - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Uznání dluhu - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Veřejný příslib - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Výprosa - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Zasílatelská smlouva - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Zástavní smlouva - platná od 1.1.2014 (NOZ)
Závěť s odkazem - platná od 1.1.2014 (NOZ)

Zákony ke stažení

Název dokumentu Stáhnout
1-1993 Sb., Ústava ČR
2-1993 Sb., Listina základních práv a svobod
40-2009 Sb., trestní zákoník
89-2012 Sb. občanský zákoník
90-2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
99-1963 Sb., občanský soudní řád
101-2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů
134-2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek
141-1961 Sb., trestní řád
182-2006 Sb., insolvenční zákon
183-2006 Sb., stavební zákon
Název dokumentu Stáhnout
235-2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty
250-2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
262-2006 Sb., zákoník práce
280-2009 Sb., daňový řád
361-2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích
455-1991 Sb., živnostenský zákon
500-2004 Sb., správní řád
586-1992 Sb., zákon o daních z příjmů
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

testujem