Naše ebooky

V rámci manažerských programů MBA, LL.M. a dalších chceme poskytovat našim studentům zajímavé studijní materiály, které poutavou formou představí konkrétní odborné téma. Touto formou je ebook, který umožňuje skvěle zkomunikovat složité odborné téma. Naše ebooky rádi poskytneme i Vám, kteří se teprve rozhodujete o zahájení manažerského či právního kurzu MBA, LL.M. nebo jiného programu z naší nabídky.

Placené a neplacené pracovní volno

když titulek přesně nevyjadřuje legislativní úpravu, je nutné si pod tím představit pracovní volno s náhradou (tzv.placené) nebo bez náhrady mzdy. Většinou se jedná o překážky v práci z důležitých osobních důvodů nebo z obecného zájmu. Pravidla pro jejich poskytování upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb., (dále jen ZP) a nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Při jakých překážkách v práci se poskytuje náhrada mzdy (placené pracovní volno a kdy zaměstnanec může dostat neplacené pracovní volno?

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

08.02.2024
Zdarma
Více informací

Seberozvoj a vzdělávání o Vánocích (nejen pro manažery)

Tento eBook představuje průvodce pro všechny, kteří chtějí využít klidnější vánoční období k posílení svých dovedností a znalostí.

Ústav práva a právní vědy

ÚPPV 

21.12.2023
Zdarma
Více informací

5 rad, jak se stát skvělým leaderem

Rozvíjet své vůdcovské dovednosti je při vedení týmu velmi důležité. Klíčovým faktorem je otevřenost vůči novým poznatkům a zkušenostem. Jakmile tuto cestu zahájíte, začnete postupně získávat nové dovednosti. Zde je nezbytné co nejrychleji přenést teoretické znalosti do praktického využití. Ano, občas se může objevit pocit nedostatečné připravenosti. Je však důležité si uvědomit, že každý manažer se jednou ocitl na stejném místě a úspěšní jsou ti, kteří to překonali a svůj strach proměnili ve výhodu.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

18.12.2023
Zdarma
Více informací

Jak rozvíjet své dovednosti: Top strategie a cvičení

Rozvíjet své vůdcovské dovednosti je při vedení týmu velmi důležité. Klíčovým faktorem je otevřenost vůči novým poznatkům a zkušenostem. Jakmile tuto cestu zahájíte, začnete postupně získávat nové dovednosti. Zde je nezbytné co nejrychleji přenést teoretické znalosti do praktického využití. Ano, občas se může objevit pocit nedostatečné připravenosti. Je však důležité si uvědomit, že každý manažer se jednou ocitl na stejném místě a úspěšní jsou ti, kteří to překonali a svůj strach proměnili ve výhodu.

Radka Mesteková, MBA

Patnáct let podnikání v různých oborech mi dal velký životní nadhled. Moje profesní dráha však začala nabírat ten správný směr v roce 2012, kdy jsem se připojila ke společnosti M&M Holding. Prvních šest let jsem se plně věnovala finančnímu poradenství, postupně jsem se vypracovala v experta v oblasti úvěrů na bydlení.

30.10.2023
Zdarma
Více informací

Jak správně sjednat pracovní smlouvu

Současná ekonomická situace vyvolává u zaměstnavatelů potřebu zvyšovat počet zaměstnanců.Tím větší pozornost musí být věnována správnému sjednávání a obsahu pracovní smlouvy, která je základem pracovního poměru. Podniky nyní mnohem častěji uzavírají se zaměstnanci pracovněprávní vztah, než tomu bylo v minulých letech. Na bezchybné sjednání pracovní smlouvy si ukážeme z pohledu zákoníku práce (dále ZP) a soudní judikatury.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

11.09.2023
Zdarma
Více informací

PDF brožura: Motivační školné MBA & LL.M.

Abychom Vám pomohli lépe dosáhnout Vašich cílů, máme pro Vás novinku, která Vás pomůže motivovat k dosažení výborných výsledků při studiu – Motivační školné!

 

Ústav práva a právní vědy

ÚPPV 

20.08.2023
Zdarma
Více informací

Pracovněprávní benefity v úsporném balíčku vlády

V posledních dnech rozvířil zájem veřejnosti tzv. úsporný balíček vlády. Dotýká se i personální praxe, neboť bude mít odraz v právech a povinnostech zaměstnavatelů (firem) a zaměstnanců. Mezi úsporná opatření patří např. zdanění zvýhodnění nepeněžitých benefitů zaměstnanců a nadlimitních stravenek.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

24.07.2023
Zdarma
Více informací

Leadership 4.0: Moderní metody a dovednosti pro úspěšné vedení v digitální éře

V dnešní digitální éře, která je charakterizována rychlým tempem změn a neustálým pokrokem technologií, se role leaderů a jejich přístup k vedení dramaticky mění. Tradiční modely a metody již nestačí, a proto je zapotřebí přizpůsobit se novým výzvám a vyvinout moderní dovednosti a přístupy.

Tento e-book se zabývá konceptem Leadership 4.0, který zahrnuje moderní metody a dovednosti nezbytné pro úspěšné vedení v digitální éře. Je zaměřena na to, jak se stát efektivním a inspirativním leaderem, který dokáže vést týmy v rychle se měnícím a konkurenčním prostředí.

Ústav práva a právní vědy

ÚPPV 

11.07.2023
Zdarma
Více informací

Time management

Máte pocit, že vám život protéká mezi prsty? Nestíháte termíny v práci, nemáte čas na rodinu nebo vaše zájmy? Určitě nejste jediní. Jen málokdo si umí zorganizovat čas tak, aby byl se svým životem 100% spokojený. V následujícím e-booku proto najdete jednoduchý návod, jak si osvojit základní metody Time Managementu.

Bc. Jan Brodský DiS.

Absolvent VŠ oboru Mezinárodní vztahy a Vyšší odborné školy Veřejnoprávní. Po několika letech na manažerských pozicích v komerční sféře působil od počátku roku 2009 do srpna 2013 v Institutu pro veřejnou správu Praha, organizaci, která se zaměřuje na vzdělávání úředníků a zaměstnanců české veřejné správy, kde měl v pozici marketingového a komunikačního manažera na starosti právě zajištění a organizaci mnoha typů akcí. 

28.07.2022
Zdarma
Více informací

Pravidla pro home-office a sdílené pracovní místo

Home office (práce z domova nebo rovněž práce na dálku) je v současném období  koronavirové pandemie  velmi preferovaná. Vládní a legislativní orgány v ní vidí jednu ze zábran rozšiřování onemocnění COVID – 19. Existují však některé subjekty (zejména poradenské agentury), které v tomto pracovním zapojení „objevují“ více nedostatků než kladů. Naopak – většina zaměstnavatelů tuto možnost vítá.

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

05.08.2021
Zdarma
Více informací

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.