Vedení školy

V čele vedení instituce Ústavu práva a právní vědy je správní rada. V ní zasedají odborníci zejména z oblasti práva, kteří jsou významnými praktiky v mnoha právních odvětvích a kteří se podílejí na strukturaci profesních vzdělávacích programů tak, aby jejich skladba odpovídala nejnovějším trendům v oblasti vzdělávání a mohla být následně akreditována zahraniční autoritou.

Exekutivní činnost Ústavu práva a právní vědy zajišťuje statutární ředitel, kterým je JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., MPA. Doktor Lisse stojí v čele Ústavu od jeho založení v roce 2003 a reprezentuje jej navenek společně s panem docentem Zdeňkem Fialou a manažerkou Ústavu, kterou je Martina Černá. Ve správní radě Ústavu práva a právní vědy zasedají úspěšná lektorka, advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti České republiky JUDr. Daniela Kovářová a přední odborník na pracovní právo v České republice JUDr. Ladislav Jouza.

Ředitel

V čele Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. je podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, statutární orgán, který je ředitel.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Ředitel

Správní rada

Ředitele podporuje a současně kontroluje při výkonu jeho činnosti správní rada. V ní zasedají odborníci zejména z oblasti práva, kteří jsou významnými praktiky ve svých oborech a kteří se podílejí na strukturaci profesních vzdělávacích programů tak, aby jejich skladba odpovídala nejnovějším trendům v oblasti vzdělávání.

Mgr. Pavlína Horáčková, MBA

Člen dozorčí rady

JUDr. Ladislav Jouza

Člen správní rady

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

Předseda správní rady

Dozorčí rada

Dalším orgánem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., který se významně podílí na jeho činnosti, je dozorčí rada, která vykonává kontrolní činnost a garantuje kvalitu postupu ředitele a správní rady při realizaci profesních programů. 

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Předsedkyně dozorčí rady

JUDr. Erik Smola

Člen dozorčí rady

Mgr. Jan Hrabec

Člen dozorčí rady

Studijní oddělení a sekretariát

Vedle těchto orgánů, které jsou povinně zřizovány Zakladatelskou Listinou a Statutem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., se na činnosti podílí oddělení back office, které zajišťuje provoz naší vzdělávací instituce, který tvoří manažerka studia, tajemník a office manažerka.

Martin Vršecký

Studijní koordinátor

Martina Černá

Manažerka studia

Bc. Veronika Kubičková

Office manažerka

Marketingové oddělení a IT

Oblast marketingové komunikace a IT zajišťují Mikuláš Kužel a Dušan Šeliga.

Mikuláš Kužel

Marketing

Dušan Šeliga

IT

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.