DBA Executive Management

Vzdělávací program DBA ve specializaci Executive Management je nejvyšším stupněm manažerského vzdělání. Při jeho koncipování jsme vycházeli z amerického pojetí a amerických akademických standardů. Cílem programu je předat posluchačům (doktorandům) jedinečné know-how při TOP vrcholovém vedení firmy. Garant programu Miroslav Focht je profesionálním konzultantem v oblasti managementu a leadesrshipu, přes 20 let působil jako CEO velké mezinárodní společnosti v USA a patří mezi „retired International Top Executive“. Studium je určeno zájemcům z řad vyššího managementu obchodních korporací a absolventům profesních studií MBA, LL.M. a MSc. Studium DBA je faktickým vrcholem profesního vzdělávání.

ID: DBA-01-12-486

Při přihlášení do20. 5. 2024
od 95 900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Nabídka platí do 20. 5. 2024

Přehrát video

Přínosy programu

Profesionální lektorský tým. Lektorský tým je sestaven ze špičkových profesionálů, kteří mají mnohaleté zkušenosti z praxe. Přednášející působí nebo působili na předních manažerských postech nebo u konzultačních společností, díky čemuž jsou schopni Vám předat své praktické zkušenosti a know-how. Lektoři z praxe. Výuka je vedena profesionálními lektory z praktickými zkušenostmi a know-how, kteří sami studovali business v zahraničí (USA, UK) jsou odborníky na konkrétní témata. Garantem programu DBA Executive Management je Ing. Miroslav Focht, MBA, který jako CEO řídil 20 let mezinárodní společnost se s více než 40.000 zaměstnanci se sídlem v New Yorku.

Exkluzivita. Součástí programu jsou exkluzivně moduly, které se takto komplexně nikde jinde, než u nás nevyučují, ač je jejich dosah pro mezinárodní obchod a leadership firem obrovský, a to moduly Executive Leadership ve spojení s Decision Making, Strategický Management ve vazbě na Inovace a Management změn, Finanční řízení podniku I a II, Management lidských zdrojů koncipovaný podle aktuálních amerických i světových standardů s důrazem na People Development, klasický Commercial Leadership a konečně modul New trends/Industry 4.0/ Digitalization/AI.

Interaktivní vstupy top CEO manažerů. Součástí výuky modulu New trends/Industry 4.0/ Digitalization/AI budou vstupy top CEO manažerů českých nadnárodních firem, které jsme přichystali jako překvapení a kteří vstoupí do výuky online v přímém, přenosu a podělí se se studenty o svoje know-how v oblasti vedení nadnárodní společnosti.

Online knihovna. Naši posluchači mají v rámci studia přístup ke aktuálním informačním zdrojům. Část odborné povinné literatury si mohou studenti vypůjčit v klasické knihovně, k tomu obdrží zdarma skripta našich lektorů z vybraných modulů ve formě PDF. Posluchači (studující živě i online) obdrží přístup do unikátního knižního systému BOOKPORT, který obsahuje odborné manažerské tituly z nakladatelství GRADA Publishing, a dále přístup do právního systému CODEXIS, který obsahuje odborné tituly z oblasti práva. Jejich 100% a neomezené využití je zahrnuto v ceně studia.

Moderní online e-learningový systém. Profesionální vzdělávací platforma usnadňuje samotné vzdělávání a zajišťuje bezproblémový průběh studia. Studenti zde naleznou studijní materiály, informace o prezenční („živé“) výuce i webinářích, harmonogramy a veškeré potřebné podklady a výuková videa, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Odborné webináře nad rámec studia. Pro naše posluchače a absolventy pravidelně pořádáme odborné semináře/webináře na aktuální odborná témata z oblasti managementu, leadershipu, marketingu, osobního rozvoje a práva. Webináře jsou bezplatné a probíhají nad rámec běžné výuky.

Co Vám studium přinese. I když jste již před zahájením studia pracovali na prestižní pracovní pozici a získali jste mnoho zkušeností, studium DBA Vás posune dále, utvrdí nebo vyvrátí Vaše zažité manažerské stereotypy, nabídne Vám nové přístupy k řešení složitých výzev, které dnešní doba přináší. Pomůže Vám zastavit se a nahlédnout na Vaše myšlení z jiného pohledu a konfrontovat jej s poznatky a myšlením jiných odborníků z praxe.

Mezinárodně uznávaný titul DBA. Úspěšný absolvent získá prestižní mezinárodní titul DBA. Absolventi studia DBA tak získávají náskok před ostatními odborníky v jejich oboru. Titul DBA se píše za jménem a nepřekrývá dříve dosažený titul MBA a oba tituly se za jménem nositele uvádějí zvláště.

Mezinárodně uznávaný certifikát IES. Vzdělávací program je pořádán společně s European Business School SE a vedle diplomu o udělení mezinárodně uznávaného titulu DBA obdrží úspěšní absolventi dále mezinárodně uznávaný certifikát IES (International Education Society).

Chci nejlepší cenu

Školné

Prezenční studium

hrazeno 1 splátkou

101 000 Kč

Akce

Online studium

hrazeno 1 splátkou

95 900 Kč

Zobrazit všechny možnosti financování

Harmonogram studia

Poslechněte si, jak o programu hovoří jeho garant.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Garant programu

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

Detail garanta

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

DBA

Ing. Pavel Friedrich, MBA, DBA, Dr.h.c.

Sales Director On Trade
DBA

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, DBA

DBA

prim. MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO, MBA, LL.A, FAOG, DBA

Primář a majitel Oční kliniky Jána Leštáka
DBA

Ing. Petr Macháček, MBA, DBA

Ceník školného

Prezenční studium Online studium
Akce:

Celé studium (hrazeno 1 splátkou)

101 000 Kč

Přihlásit se

Studium na splátky (možnost až 4 splátek)

105 900 Kč

Přihlásit se

Studium ve dvou (hrazeno ve 2 splátkách)

96 900 Kč

Přihlásit se

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč.

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky. 

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč. (Platí i pro online studium)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.