DBA Executive Management

Vzdělávací program DBA ve specializaci Executive Management je nejvyšším stupněm manažerského vzdělání. Při jeho koncipování jsme vycházeli z amerického pojetí a amerických akademických standardů. Cílem programu je předat posluchačům (doktorandům) jedinečné know-how při TOP vrcholovém vedení firmy. Garant programu Miroslav Focht je profesionálním konzultantem v oblasti managementu a leadesrshipu, přes 20 let působil jako CEO velké mezinárodní společnosti v USA a patří mezi „retired International Top Executive“. Studium je určeno zájemcům z řad vyššího managementu obchodních korporací a absolventům profesních studií MBA, LL.M. a MSc. Studium DBA je faktickým vrcholem profesního vzdělávání.

ID: DBA-01-12-486

Při přihlášení do30. 4. 2024
od 95 900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Nabídka platí do 30. 4. 2024

Přehrát video

Přínosy programu

Profesionální lektorský tým. Lektorský tým je sestaven ze špičkových profesionálů, kteří mají mnohaleté zkušenosti z praxe. Přednášející působí nebo působili na předních manažerských postech nebo u konzultačních společností, díky čemuž jsou schopni Vám předat své praktické zkušenosti a know-how. Lektoři z praxe. Výuka je vedena profesionálními lektory z praktickými zkušenostmi a know-how, kteří sami studovali business v zahraničí (USA, UK) jsou odborníky na konkrétní témata. Garantem programu DBA Executive Management je Ing. Miroslav Focht, MBA, který jako CEO řídil 20 let mezinárodní společnost se s více než 40.000 zaměstnanci se sídlem v New Yorku.

Exkluzivita. Součástí programu jsou exkluzivně moduly, které se takto komplexně nikde jinde, než u nás nevyučují, ač je jejich dosah pro mezinárodní obchod a leadership firem obrovský, a to moduly Executive Leadership ve spojení s Decision Making, Strategický Management ve vazbě na Inovace a Management změn, Finanční řízení podniku I a II, Management lidských zdrojů koncipovaný podle aktuálních amerických i světových standardů s důrazem na People Development, klasický Commercial Leadership a konečně modul New trends/Industry 4.0/ Digitalization/AI.

Interaktivní vstupy top CEO manažerů. Součástí výuky modulu New trends/Industry 4.0/ Digitalization/AI budou vstupy top CEO manažerů českých nadnárodních firem, které jsme přichystali jako překvapení a kteří vstoupí do výuky online v přímém, přenosu a podělí se se studenty o svoje know-how v oblasti vedení nadnárodní společnosti.

Online knihovna. Naši posluchači mají v rámci studia přístup ke aktuálním informačním zdrojům. Část odborné povinné literatury si mohou studenti vypůjčit v klasické knihovně, k tomu obdrží zdarma skripta našich lektorů z vybraných modulů ve formě PDF. Posluchači (studující živě i online) obdrží přístup do unikátního knižního systému BOOKPORT, který obsahuje odborné manažerské tituly z nakladatelství GRADA Publishing, a dále přístup do právního systému CODEXIS, který obsahuje odborné tituly z oblasti práva. Jejich 100% a neomezené využití je zahrnuto v ceně studia.

Moderní online e-learningový systém. Profesionální vzdělávací platforma usnadňuje samotné vzdělávání a zajišťuje bezproblémový průběh studia. Studenti zde naleznou studijní materiály, informace o prezenční („živé“) výuce i webinářích, harmonogramy a veškeré potřebné podklady a výuková videa, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Odborné webináře nad rámec studia. Pro naše posluchače a absolventy pravidelně pořádáme odborné semináře/webináře na aktuální odborná témata z oblasti managementu, leadershipu, marketingu, osobního rozvoje a práva. Webináře jsou bezplatné a probíhají nad rámec běžné výuky.

Co Vám studium přinese. I když jste již před zahájením studia pracovali na prestižní pracovní pozici a získali jste mnoho zkušeností, studium DBA Vás posune dále, utvrdí nebo vyvrátí Vaše zažité manažerské stereotypy, nabídne Vám nové přístupy k řešení složitých výzev, které dnešní doba přináší. Pomůže Vám zastavit se a nahlédnout na Vaše myšlení z jiného pohledu a konfrontovat jej s poznatky a myšlením jiných odborníků z praxe.

Mezinárodně uznávaný titul DBA. Úspěšný absolvent získá prestižní mezinárodní titul DBA. Absolventi studia DBA tak získávají náskok před ostatními odborníky v jejich oboru. Titul DBA se píše za jménem a nepřekrývá dříve dosažený titul MBA a oba tituly se za jménem nositele uvádějí zvláště.

Mezinárodně uznávaný certifikát IES. Vzdělávací program je pořádán společně s European Business School SE a vedle diplomu o udělení mezinárodně uznávaného titulu DBA obdrží úspěšní absolventi dále mezinárodně uznávaný certifikát IES (International Education Society).

Chci nejlepší cenu

Školné

Prezenční studium

hrazeno 1 splátkou

101 000 Kč

Akce

Online studium

hrazeno 1 splátkou

95 900 Kč

Zobrazit všechny možnosti financování

Harmonogram studia

Poslechněte si, jak o programu hovoří jeho garant.

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Garant programu

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstev IMI plc.. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University  Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu programu MSc Management a Leadership.

Detail garanta

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

DBA

Ing. Petr Macháček, MBA, DBA

DBA

prim. MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO, MBA, LL.A, FAOG, DBA

Primář a majitel Oční kliniky Jána Leštáka
DBA

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, DBA

DBA

Ing. Pavel Friedrich, MBA, DBA, Dr.h.c.

Sales Director On Trade

Ceník školného

Prezenční studium Online studium
Akce:

Celé studium (hrazeno 1 splátkou)

101 000 Kč

Přihlásit se

Studium na splátky (možnost až 4 splátek)

105 900 Kč

Přihlásit se

Studium ve dvou (hrazeno ve 2 splátkách)

96 900 Kč

Přihlásit se

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč.

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky. 

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč. (Platí i pro online studium)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.