LL.M. Mezinárodní obchod a právo

Program Master of Laws ve specializaci LL.M. Mezinárodní obchod a právo je určen jednak pro střední a vyšší management nadnárodních a národních obchodních korporací a jednak pro ty, kteří o významné pozice v těchto společnostech usilují. Na své si v něm nicméně přijdou i ostřílení firemní právníci či advokáti, kteří si v něm prohloubí své znalosti v oblasti práva mezinárodního obchodu, mezinárodního obchodu, daňové optimalizace a dalších disciplín, které jsou jeho součástí. Program je dále vhodný pro vrcholové manažery, podnikatele, manažery obchodních oddělení a pro všechny, kdo chtějí získat znalosti z oblasti světové ekonomiky, mezinárodního obchodu a jejich právního rámce.

ID: LLM-04-05-462

Při přihlášení do 30. 4. 2024
od 83.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 30. 4. 2024

Přehrát video

Přínosy programu

Naučíte se zásadám mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu

Důraz je kladen na současné problémy světové ekonomiky, mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod a arbitráž

V předmětu Daňová optimalizace studenti získají dokonalý přehled o mezinárodním i tuzemském daňovém plánování

Součástí programu je předmět i Exekuční právo a Insolvenční právo, v jehož rámci je možno se zabývat otázkou přeshraničních transakcí a jejich důsledků v insolvenčním či exekučním řízení s tzv. mezinárodním prvkem

Rozhled a znalost legislativního prostředí v oblasti mezinárodního obchodu Vám usnadní v praxi mnohá obchodní rozhodnutí a napomůže ochránit Vaše podnikání před riziky současného národního i mezinárodního podnikatelského prostředí

Každý semestr si můžete zvolit jeden ze široké nabídky volitelných předmětů dle vlastních profesních preferencí

Získáte prestižní titul LL.M. a dále také mezinárodně uznávaný certifikát IES (International Education Society)

Chci nejlepší cenu

Školné

Prezenční studium

hrazeno 1 splátkou

89 900 Kč

Akce

Online studium

hrazeno 1 splátkou

83 900 Kč

Zobrazit všechny možnosti financování

Harmonogram studia

1. semestr

Mezinárodní obchodní právo

(JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA)

Mezinárodní obchod

(Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.)

Současné problémy světové ekonomiky

(Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.)

Daňová optimalizace

(Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA)

Povinně volitelný předmět

(Kliknutím zobrazíte seznam volitelných předmětů)

3. semestr

Metodologie závěrečné práce

(PaedDr. Václav Netolický)

Závěrečná práce

Poslechněte si, jak o programu hovoří jeho garant.

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA

Garant programu

Je absolventem PF UK v Praze, kde získal 2 doktoráty (JUDr., Ph.D.). Ve své vědecké a pedagogické činnosti se zabývá problematikou řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu (mezinárodní obchodní arbitráž) a evropským mezinárodním právem soukromým (kolizní úprava podle Nařízení Řím I a Řím II) a to jak z hlediska teoretického, tak i praktických možností dalšího rozvoje alternativních způsobů řešení sporů v rámci rozšířené EU. Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE.

Detail garanta

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

LL.M.

Mgr. et Mgr. Jaroslav Antoš

HR manager, Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o.
LL.M.

Ing. Marta Prachařová, LL.M.

Daňová poradkyně ve společnosti Auditor spol. s.r.o. - Členka Komory daňových poradců České republiky od roku 1999, daňová poradkyně e. č. 3278,
LL.M.

Mgr. Klára Šperlingová, LL.M.

Krajský úřad Pardubického kraje - právník odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje
LL.M.

Mgr. Jana Havlíčková, LL.M.

Preciosa - HR Director
LL.M.

JUDr. Milan Cigánek, LL.M.

Rada pro veřejný dohled nad auditem – zahraničně právní oddělení Absolvent programu LLM Public Law
LL.M.

JUDr. Hynek Pečínka, LL.M.

LL.M.

Mgr. Adam Kasanický, LL.M.

Ceník školného

Prezenční studium Online studium
Akce:

Celé studium (hrazeno 1 splátkou)

89 900 Kč

Přihlásit se

Studium na splátky (možnost až 4 splátek)

93 900 Kč

Přihlásit se

Studium ve dvou (hrazeno ve 2 splátkách)

84 900 Kč

Přihlásit se

Motivační školné (1. semestr)

29 900 Kč

Přihlásit se

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč.

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky. 

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč. (Platí i pro online studium)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.