MPA Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

Program je určen zejména pracovníkům veřejné správy, kteří vykovávají vedoucí funkce ve státní správě nebo na ně aspirují, manažerům, členům krajských a obecních samospráv a také politikům, kteří se nejčastěji v rámci krajských a obecních zastupitelstev profilují a pro něž je obecná znalost chodu veřejné správy a jejich specifik nezbytností. Díky široce uplatnitelnému obsahu programu a dvěma volitelným předmětům je studium MPA otevřeno všem ostatním zájemcům, kteří se chtějí v oblasti veřejné správy orientovat nebo se připravují na úřednickou zkoušku.

ID: MPA-01-07-448

Při přihlášení do 30. 4. 2024
od 83.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 30. 4. 2024

Přehrát video

Přínosy programu

V předmětech Obecná část správního práva a Organizace veřejné správy pochopíte fungování veřejných institucí a standard výkonu úřední činnosti na případových studiích z praxe

Seznámíte se detailně s povinnostmi správců a zpracovatelů a práva subjektů údajů dle GDPR

Moderní a nedílnou součástí programu je management dokumentů (DMS), který se během studia naučíte aplikovat do praxe

Získáte znalosti a perfektní orientaci v technologicky bouřlivě se rozvíjejícím světě eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií (ICT)

Získáte znalosti z oblasti práva územně samosprávných celků, evropské veřejné správy, tedy pochopíte fungování správy a „podnárodní“ a i na nadnárodní úrovni

Pokud budete v odpovědné funkci, budete vystaveni trestní odpovědnosti, v programu se proto dozvíte vše o trestní odpovědnosti manažerů a korporací (firem, obcí a krajů)

Získáte osvědčení, diplom a mezinárodně uznávaný titul MPA a dále certifikát mezinárodní akreditační autority IES (Internatioal Education Society)

Získáte zdarma video a foto ze slavnostní promoce pro absolventy v překrásných historických prostorách Sukovy síně a Dvorany pražského Rudolfina

Chci nejlepší cenu

Školné

Prezenční studium

hrazeno 1 splátkou

89 900 Kč

Akce

Online studium

hrazeno 1 splátkou

83 900 Kč

Zobrazit všechny možnosti financování

Harmonogram studia

Poslechněte si, jak o programu hovoří jeho garant.

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

Garant programu

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory historie a archivnictví, kde také absolvovala doktorandské studium. Působila jako ředitelka Státního okresního archivu v Pardubicích a Archivu bezpečnostních složek v Praze. Má 20-letou praxi na vedoucích pozicích ve státní správě, aktuálně zastává manažerskou pozici na Ministerstvu obrany České republiky. S Ústavem práva a právní vědy, o.p.s.  a European Business School SE spolupracuje od roku 2013. Je garantkou programu MPA ve veřejné správě.

Detail garanta

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

MPA

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, Ph.D., MPA

MPA

Ing. Michaela Matoušková, MPA

Starostka obce Řečany nad Labem
MPA

JUDr. Blanka Žáčková, MPA

Já pracuju ve veřejné správě 15 let, jsem JUDr. práv a ve veřejné správě se zabývám právem.
MPA

Ing. Anežka Mrázová, MPA

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - Hlavní metodik pro oblast práva výběru pojistného

Ceník školného

Prezenční studium Online studium
Akce:

Celé studium (hrazeno 1 splátkou)

89 900 Kč

Přihlásit se

Studium na splátky (možnost až 4 splátek)

93 900 Kč

Přihlásit se

Studium ve dvou (hrazeno ve 2 splátkách)

84 900 Kč

Přihlásit se

Motivační školné (1. semestr)

29 900 Kč

Přihlásit se

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč.

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky. 

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč. (Platí i pro online studium)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.