LL.M. Arbitration Law (rozhodčí řízení)

Program Master of Laws ve specializaci LL.M. Mezinárodní a tuzemská arbitráž a mediace je unikátním profesním programem, který v ČR zcela jedinečný ve svém cíleném zaměření na praktickou výuku arbitrážního a mediačního práva. Sestava lektorského týmu, který tvoří autor komentáře k zákonu o rozhodčím řízení, Luděk Lisse, exministryni spravedlnosti paní Daniela Kovářová, která vyučuje mediaci, Petr Dobiáš, expert na mezinárodní arbitráže či Jan Hrabec, známý advokát a rozhodce, Vás srdečně zve k účasti v tomto jediněčně koncipovaném profesním programu, který Vám poskytne dokonalou orientaci ve světě arbitrážního práva a naučí Vás prakticky využívat jeho výhod při Vaší manažerské nebo podnikatelské činnosti. Součástí programu je i analýza aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky.

ID: LLM-02-07-491

Při přihlášení do 30. 4. 2024
  od 83.900 Kč       od 72.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 30. 4. 2024

Přehrát video

Přínosy programu

Program Mezinárodní a tuzemská arbitráž a mediace pomůže firemním právníkům či advokátům, ale i podnikatelům, k využití výhod rozhodčího řízení v podnikání, ke zpracování a používání platných rozhodčích doložek ve smlouvách, k účinné procesní obraně proti nezákonně vedenému rozhodčímu řízení, jakož i k účinnému používání mediačních metod v praxi vedoucím ke smírnému vyřešení sporu

Získáte dokonalý a aktuální přehled o právní úpravě a o rozhodovací praxi českých i zahraničních soudů v oblasti arbitráží a mediace. Pochopíte, kam jdou trendy rozhodování sporů v dnešní době a proč volit pro řešení Vašich sporů/sporů Vaší firmy s obchodními partnery právě arbitráž

Naučíte se implementovat rozhodčí doložky do obchodních smluv a do všeobecných smluvních podmínek a jak uzavírat mediační dohodu. Jako statutární orgány či majitelé firem či manažeři se naučíte, proč je pro Vás/Vaši firmu rozhodčí řízení/arbitráž a mediace výhodné a jaké jsou s těmito instituty spojeny výhody či rizika

Pomůžeme Vám v rámci praktické výuky nastavit splátkový kalendář s Vašimi dlužníky a určit vhodného rozhodce/arbitra, který je odborníkem ve věcech odpovídající předmětu Vaší podnikatelské činnosti

Studium trvá 1 rok a probíhá v českém jazyce. Výuka probíhá v našich prostorách v Praze 7 - Holešovicích s výbornou dopravní dostupností. Seminární práce i disertační práci lze zpracovat v českém jazyce nebo v jazyce slovenském či anglickém.

Limitovaný počet posluchačů. Z důvodu zajištění co nejvyšší interakce a výměny názorů, přístupů a stanovisek, jakož i řešení a diskusi nad prezentovanými case study může být v jedné studijní skupině maximální počet 8 studentů.

Literatura. Obdržíte přístup do unikátního knižního systému BOOKPORT, který obsahuje odborné manažerské tituly z nakladatelství GRADA Publishing, a dále přístup do právního systému CODEXIS, který obsahuje odborné tituly z oblasti práva. Jejich 100% a neomezené využití je zahrnuto v ceně studia.

Odborné webináře nad rámec studia i po jeho ukončení. Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit v ceně školného odborných webinářů, a to i po ukončení studia.

Můžete studovat i ONLINE. Výhodou studia formou online je časová flexibilita, tj. možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si ho vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému Studentské sekce má každý posluchač možnost studovat odkudkoliv a zvolit si konkrétní termíny odevzdávání seminárních prací, které mu vyhovují.

Výhodou studia je možnost navštěvovat výuku ze všech 40 předmětů. Každý semestr si můžete zvolit jeden ze široké nabídky volitelných předmětů dle vlastních profesních preferencí. Výhodou studia je možnost navštěvovat výuku také z odborných předmětů, které se vyučují mimo Váš program, a v ceně školného si tak rozšířit znalosti z mnoha dalších oborů.

Mezinárodně uznávaný titul LL.M., úspěšný absolvent získá prestižní mezinárodní titul LL.M., absolventi studia tak získávají náskok před ostatními odborníky v jejich oboru. 

Mezinárodně uznávaný certifikát IES. Vzdělávací program je pořádán společně s European Business School SE a vedle diplomu o udělení mezinárodně uznávaného titulu LL.M. obdrží úspěšní absolventi dále mezinárodně uznávaný certifikát IES (International Education Society).

Chci nejlepší cenu

Školné

Prezenční studium

hrazeno 1 splátkou

78 900 Kč

Akce

Online studium

hrazeno 1 splátkou

72 900 Kč

Zobrazit všechny možnosti financování

Harmonogram studia

Poslechněte si, jak o programu hovoří jeho garant.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Garant programu

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

Detail garanta

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

LL.M.

JUDr. Daniela Bendová, LL.M.

Notářský úřad JUDr. Daniela Hofmannová, notářka pro Prahu 4 - zástupkyně notářky
LL.M.

JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.

Uroderma s.r.o. - právník / ředitel
LL.M.

Mgr. Ing. Ivo Bednář, LL.M.

Pracuji jako právník pro klienty, kteří se věnují mezinárodní přepravě zboží, dovozu kosmetických výrobků z celého světa a pronájmu zakoupených nemovitostí, a řeším tedy právní problematiku v několika oborech práva.
LL.M.

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

Odborný asistent, Univerzita Palackého v Olomouci
LL.M.

Ing. Mgr. Bc. Josef Boček, MBA, LL.M., MSc, MPA, LL.A.

PSBLAS s.r.o. – jednatel, generální ředitel, HARASIM stavby s.r.o. – prokurista, Josef Boček s.r.o. – prokurista, Sousedé 55+ z.s. – předsedax,
LL.M.

Ing. Marta Prachařová, LL.M.

Daňová poradkyně ve společnosti Auditor spol. s.r.o. - Členka Komory daňových poradců České republiky od roku 1999, daňová poradkyně e. č. 3278,
LL.M.

Mgr. Adam Kasanický, LL.M.

Ceník školného

Prezenční studium Online studium
Akce:

Celé studium (hrazeno 1 splátkou)

78 900 Kč

Přihlásit se

Studium na splátky (možnost až 4 splátek)

93 900 Kč

Přihlásit se

Studium ve dvou (hrazeno ve 2 splátkách)

84 900 Kč

Přihlásit se

Motivační školné (1. semestr)

29 900 Kč

Přihlásit se

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč.

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky. 

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč. (Platí i pro online studium)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.