DBA Executive European and International Studies

Vzdělávací program DBA (Doctor of Business Administration) ve specializaci Executive European and International Studies je nejvyšším stupněm manažerského profesního vzdělání. Cílem programu je představit a předat posluchačům (doktorandům) nejdůležitější know-how při porozumění problematice mezinárodních vztahů v rámci EU i transatlantických vazeb, diplomacie a aplikace těchto poznatků do praxe. Garantem programu DBA Mezinárodní vztahy a evropská studia je PhDr. Marie Hamplová, Ph.D, která má letité zkušenosti v diplomacii na vedoucích postech na Ministerstvu zahraničí a je oceňovanou expertkou na mezinárodní vztahy a EU. Studium je určeno především zájemcům z řad vyššího managementu národních a nadnárodních obchodních korporací, veřejných institucí, ministerstev, think thanků, politologů, učitelů na vysokých školách, ale i absolventům profesních studií MBA, LL.M. a MSc., jakož i magisterských studijních programů univerzit a vysokých škol. Program je speciálně sestaven pro členy vyššího managementu a top managementu mezinárodních společností nebo českých společností s mezinárodní majetkovou účastí, a dále pro vedoucí pracovníky správních úřadů, ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, kteří mají v gesci řešení otázek s mezinárodním prvkem. Studium DBA je finální nadstavbou a faktickým vrcholem profesního vzdělávání.

ID: DBA-02-12-459

Při přihlášení do15. 7. 2024
od 95 900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Nabídka platí do 15. 7. 2024

Přehrát video

Přínosy programu

Profesionální lektorský tým. Lektorský tým je sestaven ze špičkových profesionálů, kteří mají mnohaleté zkušenosti z praxe. Přednášející působí nebo působili na předních manažerských nebo diplomatických postech či na univerzitách, díky čemuž jsou schopni Vám předat své praktické zkušenosti a know-how. Výuka je vedena profesionálními lektory z praktickými zkušenostmi a know-how. Garantem programu DBA Mezinárodní vztahy a evropská studia je PhDr. Marie Hamplová, Ph.D, která má letité zkušenosti v diplomacii na vedoucích postech na Ministerstvu zahraničí a je oceňovanou expertkou na mezinárodní vztahy a EU.

Doktorandi prohloubí své znalosti v oblasti mezinárodní diplomacie, mezinárodního obchodu a práva. Součástí výuky je i problematika EU a současné trendy evropské veřejné správy, evropské ústavní systémy, rozhodovací procesy v EU a jejich institucionální zabezpečení.

Exkluzivita. Součástí programu jsou exkluzivně moduly, které se nikde jinde, než u nás nevyučují, ač je jejich dosah pro mezinárodní vztahy enormní, a to moduly Brexit, Soudobý terorismus, Rozvojový potenciál států BRICS v 21. století a Současné problémy světové ekonomiky.

Online knihovna. Naši posluchači mají v rámci studia přístup ke aktuálním informačním zdrojům. Část odborné povinné literatury si mohou studenti vypůjčit v klasické knihovně, k tomu obdrží zdarma skripta našich lektorů z vybraných modulů ve formě PDF. Posluchači (studující živě i online) obdrží přístup do unikátního knižního systému BOOKPORT, který obsahuje odborné manažerské tituly z nakladatelství GRADA Publishing, a dále přístup do právního systému CODEXIS, který obsahuje odborné tituly z oblasti práva. Jejich 100% a neomezené využití je zahrnuto v ceně studia.

Moderní online e-learningový systém. Profesionální vzdělávací platforma usnadňuje samotné vzdělávání a zajišťuje bezproblémový průběh studia. Studenti zde naleznou studijní materiály, informace o prezenční („živé“) výuce i webinářích, harmonogramy a veškeré potřebné podklady a výuková videa, což maximalizuje pohodlí i dostupnost informací.

Odborné webináře nad rámec studia. Pro naše posluchače a absolventy pravidelně pořádáme odborné semináře/webináře na aktuální odborná témata z oblasti managementu, leadershipu, marketingu, osobního rozvoje a práva. Webináře jsou bezplatné a probíhají nad rámec běžné výuky.

Co Vám studium přinese. I když jste již před zahájením studia pracovali na prestižní pracovní pozici a získali jste mnoho zkušeností, studium DBA Vás posune dále, utvrdí nebo vyvrátí Vaše zažité manažerské stereotypy, nabídne Vám nové přístupy k řešení složitých výzev, které dnešní doba přináší. Pomůže Vám zastavit se a nahlédnout na Vaše myšlení z jiného pohledu a konfrontovat jej s poznatky a myšlením jiných odborníků z praxe.

Mezinárodně uznávaný titul DBA. Úspěšný absolvent získá prestižní mezinárodní titul DBA. Absolventi studia DBA tak získávají náskok před ostatními odborníky v jejich oboru. Titul DBA se píše za jménem a nepřekrývá dříve dosažený titul MBA a oba tituly se za jménem nositele uvádějí zvláště.

Mezinárodně uznávaný certifikát IES. Vzdělávací program je pořádán společně s European Business School SE a vedle diplomu o udělení mezinárodně uznávaného titulu DBA obdrží úspěšní absolventi dále mezinárodně uznávaný certifikát IES (International Education Society).

Chci nejlepší cenu

Školné

Prezenční studium

hrazeno 1 splátkou

101 900 Kč

Akce

Online studium

hrazeno 1 splátkou

95 900 Kč

Zobrazit všechny možnosti financování

Harmonogram studia

Poslechněte si, jak o programu hovoří jeho garant.

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Garant programu

Vystudovala FF UK v Praze. Během své bohaté profesní kariéry se stala uznávanou expertkou v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů, působila též několik let na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Je uznávanou expertkou v oblasti mezinárodní politiky a mezinárodních vztahů. Od roku 2010 působí jako lektorka na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE, kde je garantkou profesního programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia. 

Detail garanta

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

DBA

prim. MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO, MBA, LL.A, FAOG, DBA

Primář a majitel Oční kliniky Jána Leštáka
DBA

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, DBA

DBA

Ing. Pavel Friedrich, MBA, DBA, Dr.h.c.

Sales Director On Trade
DBA

Ing. Petr Macháček, MBA, DBA

Ke stažení

Ceník školného

Prezenční studium Online studium
Akce:

Celé studium (hrazeno 1 splátkou)

101 900 Kč

Přihlásit se

Studium na splátky (možnost až 4 splátek)

105 900 Kč

Přihlásit se

Studium ve dvou (hrazeno ve 2 splátkách)

96 900 Kč

Přihlásit se

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč.

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky. 

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč. (Platí i pro online studium)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.