MBA Kreativní komunikace pro manažery

Vzdělávací program MBA Kreativní komunikace pro manažery nabízí zájemcům profesionálně strukturovaný komplex předmětů z oblasti komunikace, moderní rétoriky, umění vyjednávat a přesvědčit v obtížných situacích. Program je zaměřen na praktický nácvik projevů na veřejnosti, před kolegy nebo podřízenými. Absolvent programu se zdokonalí v komunikačních dovednostech. Primární cílovou skupinou MBA programu Kreativní komunikace pro manažery jsou současní či budoucí manažeři, vedoucí oddělení a ředitelé, kteří mají v popisu své práce také projevy před kolegy na poradách či na velkých setkáních před zaměstnanci společnosti. Studenti tohoto MBA programu si při studiu prohloubí své dosavadní znalosti a navážou nové profesní kontakty.

ID: MBA-17-20-495

 

Při přihlášení do 15. 4. 2024
od 81.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 15. 4. 2024

Přehrát video

Přínosy programu

Vzdělávací program MBA Kreativní komunikace pro manažery nabízí zájemcům profesionálně strukturovaný komplex předmětů z oblasti komunikace, moderní rétoriky, umění vyjednávat a přesvědčit v obtížných situacích.

Program je zaměřen na praktický nácvik projevů na veřejnosti, před kolegy nebo podřízenými. Absolvent programu se zdokonalí v komunikačních dovednostech.

Primární cílovou skupinou programu jsou současní či budoucí manažeři, vedoucí oddělení a ředitelé, kteří mají v popisu své práce také projevy před kolegy na poradách či na velkých setkáních před zaměstnanci společnosti.

Studenti tohoto MBA programu si při studiu prohloubí své dosavadní znalosti a navážou nové profesní kontakty.

Obsahová struktura programu je vedle kreativní komunikace vhodně doplněna o předměty nezbytné pro pochopení bazálních vazeb managementu, mezi něž patří Komunikační dovednosti manažera, Koučink pro manažery, Neverbální komunikace či Osobní prezentace.

Specializace je prakticky zaměřena na předměty Kultura mluveného projevu, Rétorika či praktická dílna správného nácviku manažerského projevu před zaměstnanci.

Důraz je kladen na nácvik správné artikulace a na preciznost vyslovování. Výuka je koncipována jako interaktivní/nácviková s praktickými cvičeními, při které se zdokonalíte v projevu na mikrofon a před kamerou.

Každý semestr si můžete zvolit jeden ze široké nabídky volitelných předmětů dle vlastních profesních preferencí a navštěvovat předměty z jiných programů v ceně školného.

Uvědomíte si, že umění vyjednávání a přesvědčování je v síle, tónu hlasu a dalších rétorických dovednostech, které Vás naučí garant programu s mnohaletou praxí ve veřejnoprávních i soukromých médiích Zdeněk Eška a jeho kolegové.

Získáte prestižní titul MBA a dále také uznávaný mezinárodní certifikát IES (International Education Society), který osvědčuje mezinárodní platnost užívaného profesního titulu.

Chci nejlepší cenu

Školné

Prezenční studium

hrazeno 1 splátkou

86 900 Kč

Akce

Online studium

hrazeno 1 splátkou

80 900 Kč

Zobrazit všechny možnosti financování

Harmonogram studia

Poslechněte si, jak o programu hovoří jeho garant.

Ing. Zdeněk Eška, MBA

Garant programu

Má více než 15 letou praxi v natáčení televizních pořadů, v oblasti scénaristiky a profesionálního vystupování pře kamerou. Na Ústavu práva a právní vědy o.p.s.  a na European Business School SE působí jako garant programu MBA Kreativní komunikace pro manažery. Zároveň zde působí jako lektor předmětů Kultura mluveného projevu, Nácvik správného manažerského projevu před zaměstnanci/podřízenými, Prezentační dovednosti manažera a Práce ve studiu, trénink manažerského vystupování na mikrofon a před kamerou.

Detail garanta

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

MBA

Ing. Oldřich Kubišta, MBA

Operations manager/ředitel provozu Cinema City Czech, s.r.o.
MBA

Bc. Josef Vondráček, DiS., MBA

Music Art, soukromá základní umělecká škola – majitel/ředitel
MBA

Janet Lešťák, MBA

MBA

Dana Šalamunová, MBA

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Zástupkyně ředitelky odboru komunikace s veřejností
MBA

Mgr. Marek Pabjan, MBA

V mé práci ředitele školy se pořád něco mění. Školám se stále přidávají nové povinnosti, které většinou nesouvisí s naší původní profesí, a proto je nezbytné se neustále vzdělávat. Jakožto absolvent Pedagogické fakulty Ostravské univerzity včetně následného funkčního studia na již zmiňované fakultě - a dlouhé řady různých seminářů a školení - jsem po letech řídící praxe usoudil, že je čas na systematické studium, z něhož získám aktuální poznatky užitečné pro svou práci.
MBA

Mgr. Bc. Luděk Rezničenko, MBA

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - Interní auditor
MBA

Ing. Daniel Pražan, MBA

Ředitel Agentury severní Morava ve spol. Kooperativa

Ceník školného

Prezenční studium Online studium
Akce:

Celé studium (hrazeno 1 splátkou)

86 900 Kč

Přihlásit se

Studium na splátky (možnost až 4 splátek)

90 900 Kč

Přihlásit se

Studium ve dvou (hrazeno ve 2 splátkách)

81 900 Kč

Přihlásit se

Motivační školné (1. semestr)

29 900 Kč

Přihlásit se

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč.

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky. 

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč. (Platí i pro online studium)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.