Ing. Marta Prachařová, LL.M.

Výkon profese daňového poradce nezbytně vyžaduje každodenní sebevzdělávání v právním systému ČR, samozřejmě zejména v oblasti daňového práva. Daňové právo spadá do odvětví veřejného práva, avšak znalost veřejného práva nelze oddělovat od znalostí soukromého práva.

Je tedy nutné mít velmi dobré znalosti zejména z oblastí práva občanského a korporátního. S rozsáhlou rekodifikací soukromého práva, která proběhla v roce 2014, se potřeba systematického studia soukromého práva ještě zvýšila. Hledala jsem proto možnost studia, ve kterém by byly propojeny všechny oblasti, které ke své práci potřebuji a které skutečně využiji. Přece jen studium je časově náročné, a je třeba tento čas využít maximálně efektivně.

Program, který nabízí Ústav práva a právní vědy v programu LL.M. Korporátní právo všechny moje požadavky naprosto přesně splňoval. Navíc mi vyhovoval systém rozložení studia, organizace seminářů a v neposlední řadě i místní dostupnost.

Jako bonus, který jsem však zjistila až po zahájení studia, pak bylo setkání s velmi zajímavými lektory, kteří díky svým odborným a i v praxi ověřeným postupům mají co předávat, a to i člověku s vlastní praxí. V mnohém jim vděčím za nové podněty a náměty v chápání souvislostí, v pohledu na řešení konkrétních situací.

Z mého pohledu hodnotím velice kladně jak odbornou stránku, tak i organizační zajištění, a to zejména profesionální, lidský a velice příjemný přístup lektorů i celého týmu.

Studium na Ústavu práva a právní vědy mohu jen doporučit.

Zobrazit všechny reference
LL.M.

LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele, pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

LL.M.

Mgr. Jana Havlíčková, LL.M.

Preciosa - HR Director
LL.M.

JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.

Uroderma s.r.o. - právník / ředitel
LL.M.

Mgr. et Mgr. Jaroslav Antoš

HR manager, Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o.
LL.M.

Ing. Mgr. Bc. Josef Boček, MBA, LL.M., MSc, MPA, LL.A.

PSBLAS s.r.o. – jednatel, generální ředitel, HARASIM stavby s.r.o. – prokurista, Josef Boček s.r.o. – prokurista, Sousedé 55+ z.s. – předsedax,
LL.M.

Mgr. Klára Šperlingová, LL.M.

Krajský úřad Pardubického kraje - právník odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje
LL.M.

JUDr. Daniela Bendová, LL.M.

Notářský úřad JUDr. Daniela Hofmannová, notářka pro Prahu 4 - zástupkyně notářky
LL.M.

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

RESPECT, a.s. - Ředitelka lokálního obchodu

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.