Ing. Roman Urban, Ph.D., MBA

„Pro postgraduální studium MBA jsem se rozhodl s odhodláním, že se pokusím navázat na svá předchozí studia a zkušenosti, které dále rozvinu při praktických úkolech spojených s mými aktuálními pracovními aktivitami.

Jsem velice rád, že jsem kromě nových teoretických poznatků mohl uplatnit i vlastní kreativitu, a to se zaměřením na zlepšení procesů, řešení problémů a tvorby nových záměrů při své vlastní práci a v podmínkách mého zaměstnavatele.

MBA studium pro mne představuje zajímavou kombinaci teorie a praxe, která je navíc doplněna o neméně cenné kontakty, názory a zkušenosti z řad spolužáků a lektorů.

Absolvované vzdělávání je pro mne osobně dalším posunem a rozvojem vlastního myšlení, ale i práce, od kterého do budoucna očekávám zlepšení vlastních výkonů, dovedností a sociálních vztahů.

Rovněž věřím, že všechny uvedené přínosy dopomohou k dalšímu rozvoji mé kariéry a k zviditelnění či zvýhodnění na dnešním silně konkurenčním trhu práce.

Tímto bych chtěl poděkovat kolektivu Ústavu práva a právní vědy za vstřícnost a podporu při mém studiu stejně jako za profesionální zabezpečení výuky s odbornou teoretickou i praktickou náplní.“

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Leadership

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Mgr. Bc. Luděk Rezničenko, MBA

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - Interní auditor
MBA

Ing. Oldřich Kubišta, MBA

Operations manager/ředitel provozu Cinema City Czech, s.r.o.
MBA

Ing. Jan Ondruš, MBA

ASUS Computer Czech Republic, s.r.o. - Team leader absolvent programu MBA Leadership
MBA

Ing. Věra Galuszková, MBA

MBA

Mgr. Jiří Štěpánek, MBA

Škoda Auto, a.s. - Koordinátor
MBA

Michaela Šarmanová, MBA

Marca CZ - Asistent výroby
MBA

Bc. Karel Dyntar, MBA

Vrátil jsem se do školy zhruba tak po 20 ti letech, do intenzivní školy.

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.