Ing. Petr Macháček, MBA

Po dvanácti letech působení v zahraničí jsem se potřeboval rychle zorientovat v prostředí české městské společnosti. Ač vybaven širokou praktickou zkušeností, chyběl mi teoretický background, který by mně umožňoval maximalizovat můj potenciál.

Na základě rešerše informací z internetu a diskuzí s kolegy jsem se rozhodl navštívit Den otevřených dveří Ústavu práva a právní vědy. Byly mi poskytnuty všechny nezbytné informace důvěryhodným a profesionálním způsobem. Proto má volba byla jasná: program MBA Management ve veřejné správě. Povinné předměty v jednotlivých semestrech byly vhodně zvoleny, nabídka volitelných předmětů byla široká. Všechny předměty jsou dobře využitelné v mé každodenní praxi. Víkendová tematická setkání byla prezentována kvalitními lektory z akademické sféry i praktiky z "businessu". Jako jednoznačné plus vidím možnost navštěvovat přednášky nejen pro mě povinné předměty, ale v podstatě jakékoliv, které mě zajímaly. Diskuze s kolegy-studenty i lektory byla neocenitelná, navázal jsem mnoho kontaktů.

Jde o náročné studium, které se však jednoznačně vyplatí.

Jsem rád, že jsem úspěšně obhájil diplomovou práci a složil závěrečnou zkoušku a zpětně mohu konstatovat, že Ústav práva a právní vědy byla 100% dobrá volba - náročná, profesionální a uživatelský přívětivá. Určitě mohu doporučit!

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Management ve veřejné správě

Program je určen pro

zaměstnancům státní správy, místních samospráv, obcí, krajů a státních a veřejnoprávních úřadů

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA

Ředitel Základní školy Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace
MBA

Bc. Josef Vondráček, DiS., MBA

Music Art, soukromá základní umělecká škola – majitel/ředitel
MBA

RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA

Ředitelka ZŠ a MŠ

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.