LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti

Program Master of Laws ve specializaci LL.M. - Korporátní právo a správa podniku je inspirován oxfordskou univerzitou a je zacílen nejen na advokáty, advokátní koncipienty a firemní právníky obchodních korporací, ale i na jejich střední a vyšší management, a na ty, kteří o tyto pozice usilují. Pracuje s platnou právní úpravou a vykládá ji v souladu s aktuální judikaturou soudů. Program je dále vhodný pro vrcholové manažery, podnikatele, prokuristy, vedoucí oddělení, interní auditory, compliance, a pro všechny zájemce, kteří chtějí získat nové poznatky a zkušenosti z oblasti korporátního práva a managementu, aby postupovali při své činnosti s péčí řádného hospodáře a v souladu s právními i interními předpisy. Program prošel každoroční „upgrade“ a zahrnuje i novelu zákona o obchodních korporacích účinnou od 1. ledna 2021. Začněte studovat i Vy. Těší se na Vás tým profesionálních lektorů.

ID: LLM-01-07-471

Při přihlášení do 20. 5. 2024
  od 83.900 Kč       od 72.900 Kč

Přihlaste se již nyní a získejte speciální cenu! Akce platí pouze do 20. 5. 2024

Přehrát video

Přínosy programu

Nabízíme Vám tradiční a uznávaný model studia, který je zaměřen na obchodní vedení společnosti s důrazem na správu a řízení společností. Program je určen studentům, kteří se chtějí dozvědět nové informace o právním a ekonomickém pozadí fungování kapitálových korporací a jejich řízení

Získáte znalosti o aktuální právní úpravě vedení a správy společnosti včetně pravidel, která budou platit po novele ZOK s účinností od 1.1.2021. Dozvíte se, jak koncipovat smlouvu o výkonu funkce, jak se vyhnout souběhu funkcí, jaká jsou rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce

Program je připraven nejen pro absolventy právních studií, ale i pro neprávníky, kteří se chtějí naučit znát základní disciplíny práva obchodních společností a jejich řízení. Naučíte se, jak v praxi používat insolvenční test při výkonu funkce a řídit společnost z hlediska likvidity a cash flow

V případě svého zájmu se budete moci účastnit výuky i z jiných programů (aniž by z toho plynuly další studijní povinnosti). V případě svého zájmu se budete moci zdarma navštěvovat naše odborné semináře pro veřejnost

Studium trvá 1 rok a probíhá v českém jazyce. Výuka probíhá v našich prostorách v Praze 7 - Holešovicích s výbornou dopravní dostupností. Seminární práce i disertační práci lze zpracovat v českém jazyce nebo v jazyce slovenském či anglickém.

Limitovaný počet posluchačů. Z důvodu zajištění co nejvyšší interakce a výměny názorů, přístupů a stanovisek, jakož i řešení a diskusi nad prezentovanými case study může být v jedné studijní skupině maximální počet 8 studentů.

Literatura. Obdržíte přístup do unikátního knižního systému BOOKPORT, který obsahuje odborné manažerské tituly z nakladatelství GRADA Publishing, a dále přístup do právního systému CODEXIS, který obsahuje odborné tituly z oblasti práva. Jejich 100% a neomezené využití je zahrnuto v ceně studia

Odborné webináře nad rámec studia i po jeho ukončení. Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit v ceně školného odborných webinářů, a to i po ukončení studia.

Můžete studovat i ONLINE. Výhodou studia formou online je časová flexibilita, tj. možnost zahájit studium ihned a uzpůsobit si ho vlastním časovým možnostem. Díky e-learningovému systému Studentské sekce má každý posluchač možnost studovat odkudkoliv a zvolit si konkrétní termíny odevzdávání seminárních prací, které mu vyhovují.

Výhodou studia je možnost navštěvovat výuku ze všech 40 předmětů. Každý semestr si můžete zvolit jeden ze široké nabídky volitelných předmětů dle vlastních profesních preferencí. Výhodou studia je možnost navštěvovat výuku také z odborných předmětů, které se vyučují mimo Váš program, a v ceně školného si tak rozšířit znalosti z mnoha dalších oborů.

Mezinárodně uznávaný titul LL.M., úspěšný absolvent získá prestižní mezinárodní titul LL.M., absolventi studia tak získávají náskok před ostatními odborníky v jejich oboru. 

Mezinárodně uznávaný certifikát IES. Vzdělávací program je pořádán společně s European Business School SE a vedle diplomu o udělení mezinárodně uznávaného titulu LL.M. obdrží úspěšní absolventi dále mezinárodně uznávaný certifikát IES (International Education Society).

Chci nejlepší cenu

Školné

Prezenční studium

hrazeno 1 splátkou

78 900 Kč

Akce

Online studium

hrazeno 1 splátkou

72 900 Kč

Zobrazit všechny možnosti financování

Harmonogram studia

2. semestr

Řádná správa podniku

(JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.)

Insolvenční právo

(JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.)

Exekuční právo

(JUDr. Erik Smola)

Daňová optimalizace

(Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA)

Povinně volitelný předmět

(Kliknutím zobrazíte seznam volitelných předmětů)

3. semestr

Metodologie závěrečné práce

(PaedDr. Václav Netolický)

Závěrečná práce

Poslechněte si, jak o programu hovoří jeho garant.

Mgr. Jan Hrabec

Garant programu

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen dozorčí rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti občanského a obchodního práva. Věnuje se expertní činnosti v oblasti smluvního práva a arbitráží.

Detail garanta

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

LL.M.

Mgr. Lukáš Procházka

Česká podnikatelská pojišťovna, obchodní zástupce
LL.M.

Mgr. et Mgr. Jaroslav Antoš

HR manager, Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o.
LL.M.

Ing. Josef Kozler, MBA, LL.M.

Director Centre of Excellence Plzeň, ADP Employer Services Česká Republika, a.s.
LL.M.

JUDr. Zdeněk Křítek, LL.M.

LL.M.

JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.

Uroderma s.r.o. - právník / ředitel
LL.M.

JUDr. Daniela Bendová, LL.M.

Notářský úřad JUDr. Daniela Hofmannová, notářka pro Prahu 4 - zástupkyně notářky
LL.M.

Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., LL.M.

Ceník školného

Prezenční studium Online studium
Akce:

Celé studium (hrazeno 1 splátkou)

78 900 Kč

Přihlásit se

Studium na splátky (možnost až 4 splátek)

93 900 Kč

Přihlásit se

Studium ve dvou (hrazeno ve 2 splátkách)

84 900 Kč

Přihlásit se

Motivační školné (1. semestr)

29 900 Kč

Přihlásit se

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč.

K výše uvedeným cenám je účtován manipulační poplatek ve výši 3.000 Kč za administraci přihlášky. 

K cenám školného bude připočítána DPH v zákonné výši.

Školné je možno uhradit celkově až 4 splátkami. Za každou další splátku se cena studia navyšuje o 4.000 Kč. (Platí i pro online studium)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.