Směnka jako zajištění v obchodní a jiné praxi

Ve středu 7.12. jsme realizovali první seminář, orientovaný na problematiku směnek. Akce se nesla v příjemném duchu, účastníci ji hodnocena velmi pozitivně - jak co do výběru lektora, tak po stránce technického zabezpečení a organizace celého semináře. Podívejte se na náš fotoreport.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.