Seminář o NOZ a ZOK v Mostu

Dne 9.1.2014 přednášel ředitel Ústavu práva a právní vědy JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. a výkonný ředitel Ústavu Mgr. Patrik Frk seminář v Mostu, který byl zaměřen na novinky, které přináší nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích...

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.