Vydání skripta Případové studie z managementu lidských zdrojů

Ústav práva a právní vědy vydal další skripta tentokrát na téma "Případové studie z managementu lidských zdrojů" jehož autorem je doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Všechny námi vydaná skripta jsou k dostání v sídle Ústavu práva a právní vědy, ulice Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.