Mgr. Lenka Waszutová, DiS., MBA

Dlouho jsem se rozhodovala, kde bych studium MBA ráda absolvovala. Proč jsem si vybrala Ústav práva a právní vědy? Přišla mi zajímavá skladba studijních témat, která se vztahují k oboru mé specializace – lidským zdrojům. Také lektorský tým byl příslibem kvalitních informací a rozšířením znalostí. Se studiem jsem velmi spokojená pro jeho okamžitý přínos do mé praxe.

Osobně mám ráda efektivní komunikaci a flexibilitu. Proto kromě obsahu studovaného programu maximálně oceňuji pružnost a kvalitu informací ze strany studijního oddělení a možnost studovat tak, aby bylo přijatelné skloubit studium, práci a rodinu. Přitom lze říci, že výstupy studia mají efekt a jsou v praxi dobře využitelné.

Lidem, kteří se rozhodují, zda ke studiu nastoupit, bych doporučila, aby na tuto instituci nastoupili a vybrali si takové studijní zaměření, o kterém něco vědí, aby zajistili přesah do své praxe. Tedy takové zaměření, ve kterém budou moci využít poznatky nejlépe hned a dále tuto oblast v praxi zdokonalovat.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Program je určen pro

pracovníky personálních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Mgr. Zora Stieglitzová, MBA

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí – vrchní referent
MBA

Ing. Martin Šachta, MBA

Tajemník Ústavu technicko-technologického
MBA

Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., MBA

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - vedoucí Katedry ošetřovatelství absolvent MBA Řízení lidských zdrojů a personální management
MBA

Dita Novotná, MBA

HR Manager, TI Group Automotive systems s.r.o.
MBA

JUDr. Lukáš Volek, MBA

Právník junior ve společnosti Wincott People, a. s., organizační složka
MBA

Bc. Dana Damiani, MBA, ACC

Majiteľka spoločnosti Soul and life coach . Absolvetka vzdelanie MBA v odbore Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment
MBA

Ing. Michaela Nováková, MBA

4educo s.r.o., pozice: jednatelka, projektová manažerka, koučka

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.