JUDr. Jan Pauly

Přednáší v programu MBA Sportovní management

Vystudoval PF ZUČ, získal doktorát (JUDr.) na PF UK v Praze, kde pravidelně přednáší v oblasti občanského a sportovního práva. V roce 2014 se stal ředitelem Legislativně-právního oddělení FAČR. V roce 2015 byla jeho práce oceněna ze strany UEFA, když byl jejími funkcionáři jmenován jedním z etických a disciplinárního inspektorů. Od 1. 1. 2019 byl jmenován generálním sekretářem FAČR. Od roku 2020 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE, kde vyučuje v programu MBA Sportovní managment a právo.

JUDr. Jan Pauly, absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity, složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, přičemž na těchto univerzitách dodnes pravidelně přednáší v oblasti občanského a sportovního práva.

V roce 2014 se stal ředitelem Legislativně-právního oddělení Fotbalové asociace České republiky a hned po svém nástupu začal postupně pracovat na fotbalové legislativní (r)evoluci, skrze kterou komplexně změnil poměry v českém fotbalovém hnutí. V roce 2015 byla jeho práce oceněna ze strany UEFA, když byl jejími funkcionáři jmenován jedním z etických a disciplinárního inspektorů, kteří na základě pověření vyšetřují disciplinární přečiny v soutěžních utkáních UEFA. Jeho téměř tříletá činnost je nejen ze strany vedoucího etického a disciplinárního inspektora, ale také jeho kolegů v tomto orgánu vnímána velmi pozitivně.

V roce 2018 se pak nejprve stal vedoucím kanceláře předsedy FAČR a následně s účinností od 1. 1. 2019 byl jmenován generálním sekretářem FAČR, kterým je i v současné chvíli. Nad rámec toho se pak v rovině akademické podílí na organizaci celostátního moot courtu ze sportovního práva a je zakladatelem Prague Sports Law Day, což je konference o právu a sportu, která si klade za cíl být každoroční platformou pro diskuzi na poli sportovního práva. Od roku 2020 působí jako lektor také na ústavu práva a právní vědy a na European Business School SE, kde vyučuje předměty Právní aspekty fungování sportovních klubů v oblasti fotbalu a Profesionální sportovci a jejich smlouvy, role sportovních agentů.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.