prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. byl v letech 1991 – 2014 vedoucím a v současnosti členem Katedry manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí jako předseda Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet, předseda akademické rady, vyučující a garant kurzů finančního a manažerského účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole, jako člen vědeckých rad VŠE v Praze, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Vedoucí Katedry manažerského účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na VŠE dále pracuje jako předseda Poradní skupiny rektora pro finance a rozpočet a předseda Akademické rady Pražské mezinárodní manažerské školy, působící při VŠE. Významné jsou také jeho aktivity v účetní profesi. Dlouhodobě působil jako člen Rady Komory auditorů ČR, odpovědný za zkoušky a vzdělávání před vstupem pro profese, dosud pracuje jako předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních. Z titulu těchto dvou funkcí byl 2000 - 2003 členem Vzdělávacího výboru Mezinárodní federace účetních (International Federation of Accountants - IFAC).

V letech 2004 - 2005 byl prezidentem Evropské účetní asociace (European Accounting Association - EAA). Prof. Král působí také jako člen Akreditační skupiny pro ekonomii, působící při MŠMT ČR. Významné jsou i jeho aktivity vědecké a publikační a široká spolupráce s praxí - zejména při zpracování projektů řízení z pozice managementu. Je autorem, resp. vedoucím autorem čtyř knižních publikací, sedmi vysokoškolských skript a více než sedmdesáti článků publikovaných v českých i zahraničních odborných časopisech. Člen redakční rady časopisu Účetnictví a člen redakční rady pro překlad IAS/IFRS do češtiny. 

Garant programů

Vyučované předměty

Název předmětu
Manažerské účetnictví
Zobrazit všechny předměty

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.