JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.

absolvent

V roce 2003 absolvoval magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pak v roce 2011 získal doktorát ze správního práva, v roce 2022 rovněž v Praze absolvoval profesní postgraduální program LL.M. – Veřejné právo na Ústavu práva a právní vědy.

Od roku 2003 je zaměstnán jako právník u statutárního města Olomouce. Profesně se zaměřuje především na správní, komunální a sociální právo a problematiku veřejného opatrovnictví, sociálně-právní ochrany dětí a práva neziskového sektoru s nutným přesahem do jiných oborů, s nimiž jako právník územní samosprávy přichází do styku. V těchto oborech se také věnuje lektorské činnosti pro úředníky územních samosprávných celků a publikuje v odborném tisku.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.