PhDr. Mgr. Petr Maule, MBA

Vystudoval jsem obor Právo a právní věda na Západočeské univerzitě v Plzni, obor veřejná správa na CEVRO Institut v Praze a rigorózní řízení jsem vykonal v oboru veřejná politika a veřejná správa.

Pracuji jako právník v AMSP ČR, kde pomáhám českým podnikatelům v každodenních právních problémech, taktéž se aktivně podílím na připomínkování české legislativy. Vyučuji také na VOŠ Plzeň v oboru Veřejná správa. Kromě toho se aktivně zapojuji do občanského života, kdy jsem členem výboru pro legislativu Plzeňského kraje, kontrolního výboru zastupitelstva města Plzně a městského obvodu Plzeň 4.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.