Ing. Luděk Tesař

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a člen správní rady European Business School SE

Je odborníkem na veřejné finance se zaměřením na samosprávy, řízení a kvalitu veřejné správy, specializace na kvalitu hospodaření a finance měst a obcí, strategické, projektové a procesní řízení a nástroje kvality (ISO, CAF, BSC), tvorba marketingu a produktů pro obce, rozpočty a rozpočtové výhledy samospráv, finanční a organizační poradenství samosprávám a státní správě. Od roku 2006 působí odborný konzultant Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE.

Odborník na veřejné finance se zaměřením na samosprávy, řízení a kvalitu veřejné správy, specializace na kvalitu hospodaření a finance měst a obcí, strategické, projektové a procesní řízení a nástroje kvality (ISO, CAF, BSC), tvorba marketingu a produktů pro obce, rozpočty a rozpočtové výhledy samospráv, finanční a organizační poradenství samosprávám a státní správě.

Jeho společnost CityFinace, a.s. se zaměřuje na pořádání konferencí a odborných seminářů, školení, tréninky a projekty v oblasti veřejné správa a podnikání. Vykonával řadu funkcí na vládní úrovni i na úrovni samosprávy.

Byl ředitelem samostatného odboru v sekci předsedů vlád a vedoucích úřadu vlády ČR, působil jako poradce ministra financí a místopředsedy vlády, řídil projekt OFPIA na Ministerstvu financí ČR. V rámci výkonu shora uvedených činností se věnoval i problematice Facility managementu, a to na všech úrovních včetně správy nemovitostí i jejich prodeje, i privatizace.

Dlouhodobě se též zabývá otázkami realitního trhu a obchodování s nemovitostmi, kde je jedním z předních expertů na tuto problematiku v ČR vůbec.

Několik se též věnuje investičnímu poradenství.

 

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.