doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG

Garant programu MBA Management ve zdravotnictví

Vystudoval Lékařskou fakultu a řadu dalších univerzitních a profesních institucí o oblasti medicíny a managementu. Přednáší pro lékaře v postgraduálním školení v ÚVN i ILF Praha, na odborných konferencích v ČR i v zahraničí. Je předsedou oborové komise pro oftalmologii vědecké rady ČLK, členem vědecké rady ČLK a vědecké rady FBMI ČVUT. Od roku 2013 je garantem profesně vzdělávacího programu MBA Management ve zdravotnictví na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE.

Ve vědecko-výzkumné činnosti má několik světových priorit. Přednáší pro lékaře v postgraduálním školení v ÚVN i ILF Praha, na odborných konferencích v ČR i v zahraničí.

Je předsedou oborové komise pro oftalmologii vědecké rady ČLK, členem vědecké rady ČLK a vědecké rady FBMI ČVUT.

Členem oborové komise pro PhD studium 1. LF KU v Praze, LF KU v Hradci Králové a FBMI ČVUT. Od roku 2013 je lektorem v rámci profesně vzdělávacího programu MBA Management ve zdravotnictví na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE a jejich konzultantem pro oblast zdravotnictví.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.