Právo - časopis pro právní teorii a praxi 2/2008

web.back_to_offer
200 Kč s DPH

EDITORIAL

Editorial >>
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D.

TÉMA
Elektronické podání s certifikovaným podpisem

ČLÁNKY

Nad smluvním právem obchodním
doc. JUDr. Karel Marek, CSc.

(Nový) správní řád - otázka jednacího jazyka
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Referendum v českém právním prostředí
Mgr. Ondrej Hamuľák

Zlehčování
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D.

Volby do Evropského parlamentu
Bc. Martin Kohout

Evropská centrální banka (European Central Bank, ECB) - koordinátor měnové politiky v eurozoně
Bc. Martin Kohout

VYBRALI JSME PRO VÁS

Z judikatury Ústavního soudu České republiky
[k mezím základních lidských práv a svobod]

Z judikatury Ústavního soudu České republiky
[k ochraně ústavně garantovaných základních lidských práv a svobod]

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
[k snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty]

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky
[k nepřiměřeným úrokům]

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.