Dějiny a současnost diplomacie

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a člen správní rady European Business School SE

ID: SP-10-06-610

 

Cílem tohoto modulu je poskytnout přehled nejvýznamnějších politických záležitostí, které určovaly mezinárodní dění v posledních 350 letech. Důraz je kladen především na vývoj mezinárodních vztahů v období studené války a jeho následný vliv na zahraniční politiku. 

Obsah modulu:

  • Počátky moderních dějin diplomacie – úvod do dějin diplomacie, definice národních zájmů, systém a periodizace dějin mezinárodních vztahů a diplomacie.
  • Univerzalismus v mezinárodních vztazích – pravoslavný, islámský, katolický a francouzský revoluční univerzalismus.
  • Vestfálský systém, Vídeňský systém a evropský koncert – mocenský vývoj v období 17. století až po revoluční rok 1848.
  • Bristko-ruský antagonismus – odlišná politika dvou velmocí, Splendid Isolation – Británie versus ruské mocenské snahy.
  • Reálpolitika, nacionalismus v mezinárodních vztazích, Weltpolitika – Bismarck a sjednocení Německa, Napoleon III. a sjednocení Itálie, Berlínský kongres, bipolární rozdělení Evropy.
  • Evropská diplomacie před první světovou válkou – mezinárodní krize, zánik evropského koncertu a snaha o udržení míru.
  • Konec starého světa, imperialismus, nacionalismus a příchod věku ideologií – zrod socialismu a komunismu, „Velká válka“ a její důsledky na světovou politiku a mocenské postavení evropských zemí (rozpad a zánik starých impérií, úpadek Velké Británie a vzestup USA).
  • Počátek studené války: H.S.Truman – zahraniční politika USA, Marshallův plán, sovětská strategie nastolování kontroly ve východní Evropě, korejská válka, suezská krize, berlínská krize, vietnamská válka.
  • Konec studené války: Reagan a Gorbačov – Reykjavík (1986) rusko- americké vztahy, nový světový pořádek: rekapitulace

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.