Digitální marketing, média a webová analytika

Ing. Karel Pařízek

Přehrát video

ID: MKT-07-20-507

Anotace k předmětu

Digitální marketing je segment, který je stále na vzestupu a má velmi důležité místo v celkovém marketing mixu. Každým rokem vzrůstá výše investic do online médii, a to o 15%-20%. Je také vidět, že v poslední době se digitální marketing využívá nejen ke zvýšení výkonu, tj. tržeb nebo poptávek, ale již mnoho společností také buduje pomocí online marketingu značku, a to skrze sociální sítě, online videa či bannerovou reklamu. Další nedílnou součásti digitálního marketingu je analytika, a to jak webová, tak i datová. Absolvent programu MBA Executive Marketing Management by měl znát základy a možnosti měření a chování uživatelů na internetu, měl by poznat, jaké metriky a data jsou důležitá, kdy kampaně pozastavit či upravit a kdy naopak přidat peníze do rozpočtu. V neposlední řadě by měl znát, jaké data může měřit, propojit a jaké nástroje k tomu potřebuje.  Díky těmto datům i nástrojům je digitální marketér schopný také měřit a reagovat na sentiment značky. Ovšem pořád se jedná o marketing, takže i zde platí a předchází mu podobné zásady jako u nastavování marketingové strategie nebo marketingové komunikace. Proto při studii digitálního marketingu je potřeba přemýšlet v širších souvislostech. Právě výsledky a data z digitálních kampaní a nástrojů mohou pomoci nastavit marketingové strategie a vybrat správné nastavení pro marketingové taktiky.

 

Obsah předmětu

Osobní setkání studentů a lektorem nad tématy předmětu Digitální marketing, tzv. tematická setkání (TS) bude obsahovat nejen teoretické základy a terminologií, ale bude především zaměřené na reálné případy z praxe. Ukážeme si aplikaci získaných znalostí a upozorníme na slabé místa a možné problémy. Během tematického setkání s lektorem budou mít studenti programu MBA Executive Marketing Management možnost si vyzkoušet práci s nástroji, aby jednodušeji dokázali získané znalosti aplikovat. Ukážeme si také jak např. se vytváří analýza konkurence a trhu, případně i analýza klíčových slov, digitální média plán, umístění reklam apod. V neposlední řadě předpokládáme, že studenti budou ve své kariérní praxi často spolupracovat i s třetími stranami, jakými jsou agentury apod., proto si společně ukážeme, jak takového partnera vybrat a jak jej také hodnotit.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o nástrojích a taktikách digitálního marketingu. Začneme tím, že uchazeče seznámíme s rolí digitálního marketingu z pohledu celkového marketingu, prodeje a komunikace. Následně se podíváme nejen na výhody, ale i omezení možností digitálního marketingu. Uchazeč se dozví, co jsou a jak fungují média a reklamy ve vyhledávání (PPC), bannerové reklamy, sociální sítě, e-mail marketing, programatický nákup online médií, optimalizace pro vyhledávače (SEO), affiliate marketing apod. Student bude znát základní terminologií, co například znamenají zkratky CPC, CTR, CPM, CRO apod. Cílem také bude naučit studenty programu MBA Executive Marketing Management pracovat s webovou analytikou, tj. jakým způsobem můžeme dopady a výkon nastavených digitálních kanálů měřit a jak dle daných výstupů a dat dělat další rozhodnutí. Vše výše uvedené bude představeno včetně reálných příkladů z praxe i ukázky z představených nástrojů, aby uchazeč měl možnost se seznámit s praktickou aplikovatelností.

 

Struktura předmětu

Proč (ne)využít digitální marketing

Platformy a kanály digitální marketingu

Digitální média plán

PPC (primárně reklamy ve vyhledávání)

Bannery (programatický i přímý nákup)

Video (Youtube)

SEO

ORM (Online reputation management)

Email marketing

Webová analytika (Google Analytics)

Výběr partnera pro digitální kampaň

 

Literatura

https://www.databazeknih.cz/knihy/jak-na-site-422654

https://knihy.abz.cz/prodej/online-marketing-1

https://www.megaknihy.cz/psychologie/308363-jak-se-buduji-znacky.html

https://www.amazon.co.uk/dp/065591384X

https://www.megaknihy.cz/romany-beletrie/154548-seo.html

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.