Evropské ústavní systémy

PaedDr. Václav Netolický

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

ID: LAW-15-05-315

Cílem tohoto modulu je objasnit genezi evropského konstitucionalismu, vymezit rozdíly mezi dvěma základními systémy evropského práva a na základě komparace přiblížit studentům základní atributy jednotlivých modelů právního a ústavního státu, se zaměřením na systém výkonu moci, otázku základních občanských a lidských práv, volební systémy a kontrolu ústavnosti.

Obsah modulu:

 • ústava a ústavní principy;
 • význam a metodologie  komparace ústavních systémů
 • pojem konstitucionalismus a jeho ideologický základ
 • historické mezníky evropského konstitucionalismu
 • vymezení rozdílů mezi románsko-germánským a anglickým systémem evropského práva
 • britský systém „Rule of Law“
 • francouzská koncepce právního státu; středoevropský systém právního státu
 • sociální stát a sociální právní stát
 • pluralistická demokracie
 • konkurenční a konsensuální monarchie
 • reprezentativní forma pluralistické demokracie
 • systém koncentrovaného výkonu moci, kooperativní výkon moci
 • vládní forma v posttotalitních státech
 • základní občanská a lidská práva
 • ústavní postavení politických stran
 • volby a volební systémy
 • parlament;  perspektivy evropského parlamentarismu
 • výkonná moc v evropských státech
 • kontrola ústavností

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.