Finanční řízení podniku II

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a člen správní rady a zároveň lektor na European Business School SE

ID: MNG-11-12-411

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je seznámení studentů se základy finančního managementu. Postavením finančního řízení v rámci podnikového managementu a jeho vazbami na ostatní subsystémy zejména účetnictví a controlling. Studenti po absolvování studia jsou schopní definovat základní cíle podniku z hlediska finančního řízení, využívat elementární nástroje hodnotového managementu a měřit efektivnost a finanční výkonnost podniku.

Obsah modulu:

Modul je rozdělen do šesti dílčích témat:

  • Základní aspekty a rámec podnikových financi jako základního nástroje finančního řízení

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: jaký je rozdíl mezi peněžními prostředky, finančními prostředky a kapitálem. Jaký rozdíl je mezi finančním a kapitálovým trhem. Jakou roli hraje finanční management v řízení podniku, jaké jsou jeho základní úkoly z hlediska strategického, dlouhodobého a krátkodobého. Jaké jsou základní nástroje a princip řízení.

  • Časový faktor a riziko v řízení financí

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: jak se mění hodnota peněz v čase a co ji ovlivňuje. Jaký je rozdíl mezi nominální, efektivní, reálnou, zdaněnou a požadovanou úrokovou mírou. Jak ovlivňuje hodnotu peněz inflace. Jaký rozdíl je mezi současnou a budoucí hodnotou peněz. Jaký rozdíl je mezi anuitou a perpetuitou. Jaké je role úročitele a odúročitele při stanovení hodnoty peněz v čase. K čemu slouží střadatel, fondovatel, zásobitel a umořovatel. Jaký je rozdíl mezi rizikem a nejistotou v řízení financi. Jaké nástroje se využívají při hodnocení rizika.

  • Základy hodnotového managementu, měření finanční výkonnosti a oceňování podniku

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: Co je to shareholder a stakeholder value. Jaký rozdíl je mezi hodnotou podniku, tržní přidanou hodnotou podniku, ekonomickou přidanou hodnotou a shareholders value added. Co je to finanční výkonnost a finanční zdraví (kondice) podniku a jaký je vliv těchto faktoru na výslednou hodnotu podniku. Co je to ukazatel (indikátor). Co je základním úkolem finanční analýzy. Jaké jsou základní prameny finanční analýzy. Jaké jsou elementární nástroje finanční analýzy. Jaký typ poměrových ukazatelů známe z finanční analýzy.

  • Kapitálová struktura, zdroje kapitálu a investiční rozhodování           

Pozornost věnujte zejména následujícím problémům:  Co je to kapitálová struktura podniku a co ji ovlivňuje. Jaká je optimální kapitálová struktura. Co je to bod indiference kapitálové struktury. Co jsou to náklady kapitálu. Jaké jsou zdroje kapitálu. Které finanční instrumenty jsou páteři finančního trhu. Co je to dluhopis a jak jej oceníme.

  • Dlouhodobý finanční management

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: Jaké jsou základní úkoly dlouhodobého finančního managementu. Co je to reinvestice zisku a peněžních toků. Charakteristika a význam dividendové politiky ve finanční strategii podniku. Strategie růstu, navyšování kapitálu. Spojování podniků, fúze a akvizice. Ochrana proti převzetí. Řízení podniku v podmínkách hrozby bankrotu. Restrukturalizace a revitalizace podniku.  Jaké jsou základní metody sestavení dlouhodobého finančního plánu. Jaký je postup při sestavování dlouhodobého finančního plánu.

  • Krátkodobý finanční management

Pozornost bzde věnována zejména následujícím problémům: Jaké jsou základní úkoly krátkodobého finančního managementu. Co je to cash management. Co jsou to peněžní toky (cash flow) a jaký je jejich význam ve finančním řízení. Jaký význam v řízení financi podniku má pracovní kapitál. Jakým způsobem se řídí pracovní kapitál. Co je to obchodní deficit. Co představuje pojem řízení zásob. Co je to řízení pohledávek.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.