Financování školy

Ing. Petra Schwarzová

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Cíl modulu:

Cílem modulu je získat vědomosti a dovednosti, které absolventovi umožní základní orientaci v problematice financování školy a zároveň získat přehled o nejdůležitějších povinnostech ředitele školy v této oblasti.

Obsah modulu:

Obsahem modulu oje osvojení si následujících témat:

Finanční toky ve školství, zdroje financování regionálního školství a jejich systemizace, kompetence orgánů veřejné správy ve školství, rozpis prostředků státního rozpočtu pro školy a školská zařízení, rozpočet školy, funkce rozpočtu školy, pravidla pro sestavování návrhu rozpočtu, závazné ukazatele rozpočtu, rozpočtová opatření, hospodaření školní jídelny, vymezení hlavní a doplňkové činnosti ve školní jídelně, předpoklady k provozování doplňkové činnosti ve školní jídelně, hospodaření školní jídelny v hlavní a doplňkové činnosti, zúčtování nákladů a výnosů, aplikace účetních předpisů v praxi školy a školského zařízení, účtová osnova a účetní záznamy, zásoby, zásoby nakupované, zásoby z vlastní produkce, zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP, tvorba fondu, rozpočet fondu a jeho struktura, zásady používání fondu, žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace, dotace od zřizovatele, dotace ze státního rozpočtu, systém rozvojových programů a dalších dotačních titulů vyhlašovaných ústředními správními orgány, zásady pro zadávání veřejných zakázek, obecná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, úprava pravidel zadání zakázky zřizovatelem, zadání veřejné zakázky, posouzení a hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky, uzavření smlouvy, archivace dokumentace a kontrola, zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku, členění majetku, pořizování majetku, oceňování majetku, spotřeba majetku, přehled o majetku a zdrojích krytí, likvidace majetku, zásady inventarizace majetku, obecná pravidla inventarizace, druhy inventarizací, příprava a průběh inventarizace, účetnictví - zásady pro oběh účetních dokladů, pravidla vedení účetnictví, účetní soustavy, účtová osnova, účtový rozvrh, účetní knihy, druhy účetních dokladů a jejich oběh, vnitřní směrnice, roční účetní závěrka, pravidla pro uchovávání účetních záznamů, základní pravidla jiné činnosti související s činností školy, vymezení doplňkové a jiné činnosti, hospodaření v doplňkové a jiné činnosti, odměňování zaměstnanců za doplňkovou a jinou činnost, daně a daňová přiznání, registrace plátce daně, zdanění hlavní činnosti, účetní evidence daňových příjmů, možnosti snížení základu daně.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.