Kultura politiky

Cílem předmětu je seznámit účastníky s teoretickými koncepcemi politické kultury z pohledu historického vývoje i současnost. Zároveň je pozornost zaměřena na problematiku prosazování prvků politické kultury ve společenské praxi.

  • vymezení pojmů, základní koncepce kultury politiky;
  • teorie politické kultury a společenská praxe;
  • česká politická kultura – analýza stavu, východiska.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.