Leadership v organizaci

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a člen správní rady European Business School SE

Obecně o modulu:

Do jaké míry leadr inspiruje druhé je dáno tím nakolik se sám cítí být inspirován. Řídící situace hodnotíme podle toho jak je vidíme, ne podle toho jaké jsou ve skutečnosti. Inspirace vychází z charizmatu, z nitra vedoucího,“vyzařuje“ z něho do okolí, v dobrém slova smyslu “infikuje“ ostatní, strhuje, působí nakažlivě. Například leadr s inovativními myšlenkami a nápady podněcuje druhé k úvahám, nápadům, vyžaduje a vítá náměty. To je samo o sobě inspirativní. Styl práce leadra , vedení lidí, souvisí s týmy a týmovou prací (ne ovšem bezpodmínečně). Nelze totiž v praxi (až na výjimky) být inspirativní a kreativní – tedy inspirovat druhé a podporovat jejich tvořivost- pokud lidi vyřadíme nebo oddělíme od celku (týmu, skupiny, firmy apod.) Nejvíce inspirativní jsou ti leadři, kteří zahrnou sami sebe do práce druhých a naopak. Abychom mohli skutečně inspirovat, musíme se začleňovat, musíme lidi vnímat a „přijímat“, nikoliv se od nich odlučovat. Lidé, kteří  jsou sami ve své práci úspěšní, inspirují druhé. Vždy je totiž podnětné vidíme-li ve své blízkosti někoho, kdo je schopen něco vykonat (navíc pod naším vedením) na rozdíl od těch, kteří o tom jen a jen hovoří.

Cíl modulu:

Cílem modulu je seznámit posluchače s pojetím leadershipu a vybudit v nich zvýšenou snahu o príi na sobě samých na cestě stát se leaderem.

Obsah modulu:

V rámci modulu se mj. seznámíme a naučíme operovat a do své vlastní praxe zavádět pojmy jako je realizace týmové práce je možná od hranice svobody směrem nahoru. Vytváření týmu má svá „ pole „ v jejichž rámci jsou prováděna opatření týkající se organizace -  výběr vedoucího týmu, stanovení velikosti skupiny, kvalifikace -  sestavení týmu podle odborných a osobních vlastností a schopností vybíraných osob, kooperace  -  sestavení týmu s ohledem na předpokládané kooperativní schopnosti jeho budoucích členů. V pozadí nezůstane ani výběr manažerů, průběžný monitoring pracovního trhu, výběrové rozhovory, implementace manažerů  do týmů, obchodu a marketingu, finančních úseků, technických a výrobních úseků, úseků kvality a útvarů inovací, otázky motivace, vzdělávání a rozvoj, odborný růst či kariérního růstu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.