Management likvidace pojistných událostí

Ing. Jan Řezníček

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Cílem tohoto modulu je seznámení se s problematikou řízení likvidace pojistných událostí v praxi a to jak z pohledu organizačního uspořádání, jednotlivých útvarů, týmů a procesů, ale také z pohledu konkrétního nastavení podmínek pojistných produktů, způsobu měření, vykazování a prezentace výsledků. V rámci modulu se zároveň seznámíte s procesy odhalování pojistného podvodu, využívání externích likvidatur a znalců, řešení stížností a žalob.

Obsah modulu:

Obsahem modulu bude mj. problematika likvidace dle druhu pojištění - škody motorových vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění), škody na majetku (drobné a velké škody, zemědělské škody), odpovědnostní škody, škody na zdraví, dále se seznámíme se základními prvky likvidační praxe jako registrace pojistné události a nastavení rezervy, vyžádání si podkladů (telefonní vs. standardní likvidace), posouzení právního základu nároku, posouzení krytí (pojistná částka, pojistná hodnota, rozsah pojištění, výluky), výpočet výše škody (rozpočet, faktura, podpojištění, s problematikou organizace likvidací pojistných událostí a samotným managementem likvidace pojistných událostí (zjištění očekávání, nastavení strategie, stanovení cílů a jejich měření, řízení lidských zdrojů, automatizace, digitalizace, optimalizace, úspory na pojistných plněních či měření a řízení spokojenosti zákazníků a obchodních partnerů).

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.